Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser Pressemeddelelser fra råd, nævn, udvalg og styrelser

Pressemeddelelser fra råd, nævn, udvalg og styrelser

Viser 1-30 af 58 resultater
Danmarks Frie Forskningsfond er en realitet per 1. juli 2017
Publiceringsdato 30. juni 2017 Lov om Danmarks Frie Forskningsfond får virkning fra den 1. juli 2017. Det betyder afsked med fondens tidligere navn (Det Frie Forskningsråd) og videreførelse af rådsopgaven med at finansiere den frie forskning i Danmark efter den 1. juli 2017 i Danmarks Frie Forskningsfond.
Det Frie Forskningsråd investerer over en halv milliard kroner i 200 nye forskningsidéer
Publiceringsdato 04. maj 2017 Det Frie Forskningsråd har uddelt 633 millioner kroner til fri forskning. 200 projekter igangsættes i forskningsmiljøer landet over fra i dag. Forskerne får med pengene rum til at forfølge originale idéer fra forskning i unges fremtidsdrømme til 3D teknologi og ny lægemiddelteknologi.
Årsrapport: 386 nye idéer til fødekæden i dansk forskning i 2016
Publiceringsdato 04. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. Projekterne afspejler dansk forsknings originalitet her og nu. Årsrapporten opsummerer højdepunkter i 2016 og offentliggøres i dag.
Forskningen har mange spredningsveje: Ny rapport kortlægger metoder til måling af forskningens impact
Publiceringsdato 15. marts 2017 Det Frie Forskningsråd offentliggør rapport om toneangivende metoder i Europa og USA til måling af den offentlige forsknings samfundseffekter. Positivt, at udlandet værdisætter forskningens styrker og samfundseffekter bredt, det kan vi lære af, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år
Publiceringsdato 29. november 2016 Professor Peter Munk Christiansen genudpeges til hvervet som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, der skal løfte nye opgaver i 2017. Desuden genudpeges professorerne Jane Hvolbæk Nielsen og Henrik Toft Sørensen til bestyrelsen. 15 nye medlemmer tiltræder også rådsarbejdet fra det nye år.
DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?
Publiceringsdato 20. oktober 2016 Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten ”Viden i verdensklasse”. Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.
Det Frie Forskningsråd får nye beføjelser og nyt navn
Publiceringsdato 17. oktober 2016 Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over, at de nye rammer styrker den nye fonds arbejde med at finansiere topforskningen i Danmark.
Regeringsudspil 2017 fastholder niveau for konkurrenceudsatte midler
Publiceringsdato 30. august 2016 Den frie forskning fastholdes på 2016 niveau i det samlede udspil til finanslov 2017 og i forslaget til udmøntning af forskningsreserven. Regeringen vælger dermed ikke at lukke hullet efter besparelserne i 2016 på Det Frie Forskningsråds budget til den banebrydende forskning.
Internationalisering af dansk forskning får høj prioritet hos Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 30. juni 2016 Det Frie Forskningsråd satser markant på internationalisering af dansk forskning med afsæt i danske forskere. 1 milliard kroner udbydes i konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme de mest excellente forskningsprojekter med international tyngde.
565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet
Publiceringsdato 22. juni 2016 Det Frie Forskningsråd investerer 565 millioner kroner i 164 perspektivrige projekter med potentiale til at forbedre vores liv og levevis. Tendensen peger på, at mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.
Excellencen i dansk forskning får 125 millioner kroner
Publiceringsdato 13. juni 2016 Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program: DFF Forskertalent og DFF Forskningsleder udløser i dag 125 millioner kroner til 38 talentfulde forskere. Projekterne har stor faglig bredde og overraskende metodiske greb. Dermed er originaliteten i højsædet.
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 26. april 2016 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.
Vestre Landsret giver Helmuth Nyborg medhold i sag mod UVVU
Publiceringsdato 30. marts 2016 Helmuth Nyborg har ikke begået videnskabelig uredelighed, siger landsretten.
Årsrapport 2015: Forskningskroner til et rekordhøjt antal unge forskere
Publiceringsdato 29. marts 2016 Over 50 procent af Det Frie Forskningsråds bevillinger er tildelt forskere på 40 år eller yngre i 2015. Rådets årsrapport opsummerer højdepunkterne i 2015 og offentliggøres i dag.
Det Frie Forskningsråd: Nyskabende forskning får 120 mio. kr.
Publiceringsdato 29. februar 2016 Internationalisering og forskning på tværs af discipliner er blandt tendenserne i årets uddeling af 62 individuelle postdoc-stipendier til banebrydende forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab.
Yngre forskertalenter får karriereboost til internationale aktiviteter
Publiceringsdato 14. december 2015 I dag modtager 40 yngre forskere brev om, at de har fået en halv million kroner oven i deres postdocbevilling fra Det Frie Forskningsråd. Det prestigefyldte Sapere Aude-talentprogram giver forskningens unge elite muligheder for at skabe banebrydende resultater på deres forskningsfelter.
Færre forskere får penge: Det Frie Forskningsråd tilbagekalder opslag
Publiceringsdato 10. december 2015 Rådet skal spare 280 millioner kroner og tilbagekalder opslag af postdocstipendier til yngre forskere og mobilitetsstipendier. Danske forskere får heller ikke del i det fulde internationalt anerkendte Topforsker-program Sapere Aude, idet rådet undlader at bedømme allerede indsendte ansøgninger.
120 mio. kr. til fri forskning
Publiceringsdato 29. oktober 2015 Det Frie Forskningsråd kvitterer for den politiske opbakning og glæder sig over, at der er fundet 120 mio. kr. på forskningsreserven. Det er samtidigt positivt, at balancen i bevillingssystemet er opretholdt. Rådet mangler fortsat mere end 250 mio. kr. for at nå op på sidste års niveau.
Høj impact af fri forskning
Publiceringsdato 27. oktober 2015 I ny undersøgelse blandt Det Frie Forskningsråds bevillingsmodtagere svarer 70 %, at deres forskningsaktivitet har bidraget til at forstå nye sammenhænge med betydning for at løse konkrete samfundsudfordringer. Rådet holder konference i dag om den frie forsknings impact.
Presseinvitation: Konference om den frie forsknings impact
Publiceringsdato 22. oktober 2015 Pressen er velkommen, når Det Frie Forskningsråd tirsdag d. 27. oktober holder konference om den frie forsknings impact på samfundet. Konferencen er højaktuel set i lyset af forhandlinger om forskningsreserven og regeringens forslag til nedskæringer i rådets bevillinger til 2/3 del af niveauet.
Fundamentet for ”det danske forskningsmirakel” er ved at vakle - Det Frie Forskningsråds kommentar til forslaget til finanslov 2016
Publiceringsdato 29. september 2015 Med det netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2016 truer en voldsom reduktion på op mod en tredjedel af midlerne til fri forskning i regi af Det Frie Forskningsråd. Rådet står dermed i samme situation som en række andre forskningsudmøntende organer.
138 millioner giver 67 lovende forskertalenter rum til at eksperimentere med banebrydende ideer
Publiceringsdato 24. september 2015 Det Frie Forskningsråd investerer 138 millioner kroner i ambitiøse postdocprojekter for at bidrage til vækstlaget i dansk forskning. Projekterne har et udtalt internationalt forskningssamarbejde, der bidrager til at stimulere forskningsmiljøerne.
UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed
Publiceringsdato 30. juni 2015 Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.
Excellente forskere modtager knap 200 millioner fra Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 22. juni 2015 26 forskere belønnes med en af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Pengene gives til forskning i væsentlige videnskabelige spørgsmål inden for hovedområderne sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.
600 millioner til excellent dansk forskning fra Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 10. juni 2015 174 vigtige forskningsprojekter finansieres med godt 600 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd.
UVVU anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 18. marts 2015 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU’s tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.
Kvalitetsudvalget: Behov for gennemgribende ændringer af videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. januar 2015 De videregående uddannelser bør reformeres for at undgå risikoen for massiv fejluddannelse. Og det haster. Sådan lyder hovedkonklusionen fra det Kvalitetsudvalg, der i dag udgiver sin slutrapport.
Kvalitetsudvalget holder pressemøde torsdag den 29. januar kl. 11.00
Publiceringsdato 26. januar 2015 INVITATION TIL PRESSEN: Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, i daglig tale Kvalitetsudvalget, præsenterer på et pressemøde sine samlede forslag og analyser til reform af de videregående uddannelser i Danmark.
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter
Publiceringsdato 15. december 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Det Frie Forskningsråd får 24 nye medlemmer i 2015
Publiceringsdato 27. november 2014 Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget 24 nye medlemmer til Det Frie Forskningsråds faglige råd. Endvidere genudpeges 12 siddende medlemmer for yderligere to år.