Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Rummet og Danmark

Rummet og Danmark

Der er et stort potentiale i rumaktiviteter for innovative danske virksomheder. Rumteknologi kan udvikle nye teknologiske løsninger, som kan forbedre vores hverdag på jorden. Derfor skal vi skabe nogle gode rammevilkår for virksomheder, forskere og myndigheder.
Rumstrategi       

Danmarks nationale strategi for rummetRummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Det Tværministerielle Rumudvalg       

Udvalget skal arbejde for, at Danmark til fulde udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for vækst og beskæftigelse, varetagelse af myndighedsopgaver og for de danske forskningsinstitutioner.

Den 8. maj 2015 fik uddannelses- og forskningsministeren ved kongelig resolution overdraget det ressortmæssige ansvar for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, ansvaret for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det yder rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Kortlægning af rumområdet i Danmark

I 2015 udarbejdede en tværministeriel arbejdsgruppe en kortlægning af rumområdet i Danmark. Kortlægningens formål var bl.a. at komme med forslag til konkret organisering af det formelle myndighedssamarbejde, herunder strategisk samarbejde mellem danske myndigheder, der udnytter rum- og satellitdata. Og at tilvejebringe grundlag for lovgivning vedrørende danske aktiviteter i det ydre rum.

Senest opdateret 15. marts 2017