UNIK

UNIK (UNiversitetsforskningens InvesteringsKapital)

Som et led i globaliseringsstrategien afsatte regeringen og partierne bag velfærdsaftalen i april 2006 midler til UNIK-initiativet. Initiativet består i, at en ny pulje forskningsmidler uddeles i konkurrence mellem universiteterne. De enkelte universiteters ledelse skal byde ind med forslag til store forskningssatsninger på områder, som er fagligt vigtige for det enkelte universitet og for dansk forskning.

I en europæisk og global kontekst er UNIK-initiativet en del af en generel tendens, hvor flere lande har øget deres fokus på kapacitetsopbygning for universiteter via konkurrenceudsatte forskningsmidler.

De afsatte midler

Der blev afsat 240 mio. kr. til UNIK-initiativet i henholdsvis 2008 og 2009. Midlerne blev udbudt i en samlet pulje på 480 mio. kr. til investering i fire femårige satsninger med start primo 2009.

Formål med UNIK

Det overordnede formål med UNIK-initiativet var at fremme satsninger i forskning i verdensklasse. Der blev ydet støtte til excellente, dynamiske og velkoordinerede netværk af forskningsaktiviteter eller -temaer inden for et lovende forskningsområde. Det var desuden afgørende for bevillingerne, at der var sammenhæng mellem de forskningstemaer, der indgik i UNIK-ansøgningerne og universiteternes forskningsstrategier.

Internationalt ekspertpanel

Der blev nedsat et internationalt ekspertpanel, der forestod den faglige bedømmelse af ansøgningerne og gennemførte årlige site visits på de satsninger, der har modtaget støtte. Midlerne blev udmøntet af Uddannelses- og forskningsministeren efter faglig rådgivning fra det internationale ekspertpanel.

Medlemmerne af ekspertpanelet kan ses i venstremenuen.

Mere om de fire UNIK'er

Her kan du læse populærvidenskablige beskrivelser af de fire bevilgede UNIK satsninger.

Yderligere informationer kan fås via UNIK'ernes hjemmesider

Syntesebiologi

MINDLab

Food Fitness and Pharma

Food Fitness and Pharma er videreført som strategisk platform for forskning i livstil, fedme og metabolisme.

 

  

Senest opdateret 18. oktober 2016