ESA programmer med dansk deltagelse

ESA koordinerer medlemslandenes finansielle og intellektuelle ressourcer og gør det muligt at gennemføre programmer og aktiviteter af en størrelsesorden, som intet europæisk land ville kunne stå for alene.

Det grundvidenskabelige program

Det grundvidenskabelige program er obligatorisk og følger ESA’s Cosmic Vision, der har til formål at undersøge, hvordan vores solsystem har udviklet sig og vil udvikle sig i fremtiden, og hvordan livet på jorden er opstået.

Jordobservation

Observation af kloden fra satellitter i rummet bidrager til forståelsen af samspillet mellem hydrosfæren, geosfæren, biosfæren, atmosfæren og kryosfæren og deres betydning for vores klima.

Bemandet rumfart

Den internationale rumstation, ISS, er et laboratorium i rummet, hvor astronauter lever og udfører forsøg i vægtløshed. Forsøg der giver os viden om sundhed, materialer, teknologi mm.

Navigation

ESA og EU samarbejder i dag om udviklingen af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo. Galileo er et civilt globalt system for positions- og tidssignaler i lighed med det amerikanske GPS-system.

Telekommunikation

Telekommunikation omfatter TV, internet, fastnet og mobiltelefoni samt redningstjeneste og kommunikation med fly og skibe.

ESA’s opsendelsesbase og løfteraketter

Udvikling og produktion af europæiske løfteraketter er tæt knyttet til den adgang til rummet, som Europa har med den europæiske rumhavn i Kourou. Opsendelsesbasen finansieres af ESA’s obligatoriske budget.

Teknologiudvikling

ESA yder støtte til teknologiudvikling for at sikre, at europæisk industri til stadighed er konkurrencedygtig, uafhængig og besidder spydspidskompetencer inden for rumfart.

Senest opdateret 14. juli 2017