Det EU-politiske arbejde i relation til Horizon 2020

Horizon 2020 er EU's program for forskning og innovation. Få overblik over det EU-politiske arbejde i Styrelsen for Forskning og Uddannelse - og indblik i hvordan vi arbejder med implementering og påvirkning af arbejdsprogrammerne, så de matcher danske styrkepositioner.

Implementeringen af Horizon 2020

Styrelsen for Forskning og Innovation er på forskellige niveauer involveret i implementering af de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. Det sker primært via følgende grupper:

 • Programkomitéer
 • Referencegrupper
 • Advisory groups.

Programkomitéer for Horizon 2020

Programkomitéerne giver input til Europa-Kommissionen om de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. De består af repræsentanter fra medlemslandene, herunder Danmark, og lande associeret med Horizon 2020. Deres opgave er at kvalitetssikre og godkende arbejdsprogrammerne, før opslagene bliver offentliggjort. 

Referencegrupper for Horizon 2020

Referencegrupperne er et dansk koncept. Styrelsen bruger primært referencegrupperne for de forskellige delprogrammer til at indhente faglige indspil til de årlige arbejdsprogrammer. En viden, som styrelsens embedsmænd tager med til møderne i programkomitéerne i Bruxelles. 

Advisory groups - rådgivende ekspertgrupper

Advisory groups består primært af forskere og repræsentanter fra industrien. Deres opgave er at rådgive Europa-Kommissionen om det faglige indhold af de årlige arbejdsprogrammer, mens godkendelsen sker i programkomitéerne. En Advisory group er på typisk 20-30 medlemmer. Danmark er repræsenteret med i alt 18 medlemmer i 12 af de 19 Advisory groups.

Læs mere 

Dansk positionspapir vedrørende midtvejsevalueringen af Horizon 2020

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med interessenter på forsknings- og innovationsområdet udarbejdet et dansk positionspapir som input til midtvejsevalueringen af Horizon 2020. Positionspapiret giver en række anbefalinger og forslag til forbedringer af Horizon 2020, som Kommissionen opfordres til at tage i betragtning i udformningen af den resterende del af Horizon 2020, samt i arbejdet med at forberede efterfølgeren til Horizon 2020.

  Positionspapiret blev afsendt til Kommissionen i juli 2016.

  Samfinansierede partnerskaber i Horizon 2020

  En del af Horizon 2020 bliver implementeret via såkaldte samfinansierede partnerskaber, og en større andel af budgettet i Horizon 2020 er øremærket til disse. Partnerskaberne kan opdeles i:

  • Offentlig-offentlige partnerskaber (”Public-Public Partnerships” (P2Ps)) f.eks. Eurostars
  • Offentlig-private partnerskaber (”Public-Private Partnerships” (PPPs)) f.eks. partnerskabet for innovative lægemidler (IMI).

  De offentlig-offentlige partnerskaber stiller krav om national medfinansiering. 

  Læs mere 

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med interessenter på forsknings- og innovationsområdet udarbejdet et dansk positionspapir som input til midtvejsevalueringen af Horizon 2020. Positionspapiret giver en række anbefalinger og forslag til forbedringer af Horizon 2020, som Kommissionen opfordres til at tage i betragtning i udformningen af den resterende del af Horizon 2020, samt i arbejdet med at forberede efterfølgeren til Horizon 2020.

  Positionspapiret blev afsendt til Kommissionen i juli 2016.

  Senest opdateret 03. maj 2017