Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Du kan søge, hvis du er dansk statsborger i Danmark eller ansat i udlandet eller udenlandsk statsborger. Din ansøgning vil som alle andre blive vurderet ud fra, om det ansøgte projekt gavner dansk forskning. 

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give dygtige, yngre forskere mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer samt styrke forskerens netværk og karriere.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde unge forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse), og som har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Det er datoen på ph.d.-beviset, der bliver anvendt, eller - hvis denne ikke fremgår - datoen for diplomets udstedelse. 

DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale virkemidler.

Senest opdateret 01. juli 2016