Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Forskningsfaglig rådgivning

Forskningsfaglig rådgivning

Det Frie Forskningsråd yder forskningsfaglig rådgivning til Folketinget, uddannelses- og forskningsministeren og andre, der har ønske om at rekvirere rådgivning. Årligt behandler rådet ca. 400 forskningsfaglige rådgivningssager.

Rådets forskningsfaglige rådgivning dækker:

  • Høringssvar til relevante love og forskningsfaglige spørgsmål
  • Indstillinger og udpegninger til råd, nævn og udvalg
  • Rådgivning om fondssager fra andre fonde
  • Internationale høringssager


En forespørgsel DFF møde 2 om forskningsfaglig rådgivning rettes til  Det Frie Forskningsråds bestyrelse, som koordinerer sagen med de relevante faglige råd. En rådgivningssag involverer ofte flere fagområder, og her er Det Frie Forskningsråds faglige bredde en styrke.

Rådets medlemmer er aktive forskere med højt kvalificeret videnskabelig baggrund, og medlemmerne er blandt de fremmeste eksperter inden for deres felt. Det Frie Forskningsråd dækker hele det forskningsfaglige felt.

Det Frie Forskningsråds indstillinger og udpegninger af personer til råd, nævn og udvalg er en vigtig opgave, idet rådet opererer som garant for, at de relevante kandidater har den nødvendige faglige tyngde og den rette faglige profil til funktionen.

Andre fonde rekvirerer råd i forbindelse med forskningsfaglig vurdering af ansøgninger eller med forslag til medlemmer af ekspertudvalg eller eksterne bedømmere.

Det Frie Forskningsråd ønsker at varetage rådgivningen kompetent og fagligt forsvarligt. Høringssager behandles altid på det førstkommende møde i Det Frie Forskningsråds bestyrelse og de faglige råd, der skal bidrage. Derfor henstiller rådet, at henvendelser om forskningsfaglig rådgivning fremsendes med minimum to måneders frist.

Se endvidere:

Ekstrakt af Kildeskatteloven 48E ang. forskerskatteordningen;

§ 2.
For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 2.
Hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde, afhænger af hvilken stilling den skattepligtige ansættes i, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

§ 3.
Ved ansættelse i virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af § 1, træffer Det Frie Forskningsråd efter ansøgning afgørelse om

1) godkendelse af den skattepligtiges kvalifikationer som forsker, og

2) hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde.

Stk. 2.
For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau.

Stk. 3.
Ved afgørelsen af om den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde hentes vejledning i den til enhver tid gældende udgave af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascati-manualen).

Stk. 4.
Det Frie Forskningsråd fastsætter, hvilke oplysninger der skal indhentes, for at der kan træffes afgørelse om godkendelse af kvalifikationer som forsker, jf. stk. 2, og om stillingens indhold af forskningsarbejde, jf. stk. 3.

 

Senest opdateret 20. april 2017