Nyt fra Det Frie Forskningsråd

Molekyler

Viser 1-30 af 30 resultater
Årsrapport: 386 nye idéer til fødekæden i dansk forskning i 2016
Publiceringsdato 04. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. Projekterne afspejler dansk forsknings originalitet her og nu. Årsrapporten opsummerer højdepunkter i 2016 og offentliggøres i dag.
Video: Mindre bevillinger sætter idéer i gang
Publiceringsdato 03. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 idéer i 2016 for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. - Takket være bevillingen kan vi bedrive grundforskning og udfordre robotteknologien, siger forsker Marco Nørskov.
Forskere finansieret af Det Frie Forskningsråd har succes med at opnå Det Europæiske Forskningsråds bevillinger
Publiceringsdato 20. marts 2017 Det Frie Forskningsråd glæder sig - ca. 60 procent af de danske forskere, der i 2007-2015 modtog Det Europæiske Forskningsråds (ERC) bevillinger, har fået en eller flere bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. I anledning af ERC’s 10-års jubilæum har Det Frie Forskningsråd opgjort sine tal.
Forskningen har mange spredningsveje: Ny rapport kortlægger metoder til måling af forskningens impact
Publiceringsdato 15. marts 2017 Det Frie Forskningsråd offentliggør rapport om toneangivende metoder i Europa og USA til måling af den offentlige forsknings samfundseffekter. Positivt, at udlandet værdisætter forskningens styrker og samfundseffekter bredt, det kan vi lære af, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Forskningsledere får bedre mulighed for at søge Sapere Aude-initiativet
Publiceringsdato 26. januar 2017 Det Frie Forskningsråd styrker Sapere Aude initiativet. Forliget om fordeling af forskningsreserven i 2017 giver rådet økonomi til fem forskningslederprojekter mere til knap 30 millioner kroner udover de planlagte 20 projekter.
Det Frie Forskningsråd har ansøgningsfrist marts og april 2017
Publiceringsdato 10. januar 2017 Ansøgningsblanketter er nu klar
NOS-HS: Opslag om eksplorative workshops
Publiceringsdato 21. december 2016 Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) åbner den 18. januar 2017 for ansøgninger om støtte til Serier af eksplorative workshops 2017-2018. Ansøgningsfristen er den 21. marts 2017.
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år
Publiceringsdato 29. november 2016 Professor Peter Munk Christiansen genudpeges til hvervet som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, der skal løfte nye opgaver i 2017. Desuden genudpeges professorerne Jane Hvolbæk Nielsen og Henrik Toft Sørensen til bestyrelsen. 15 nye medlemmer tiltræder også rådsarbejdet fra det nye år.
Det Frie Forskningsråds sekretariat får ny adresse i Odense
Publiceringsdato 11. november 2016 Sekretariatet til Det Frie Forskningsråd skifter adresse til Asylgade i Odense. Åbningen fejres i dag med indbudte gæster og taler af bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, borgmester Anker Boye og rådets bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Internationalisering som drivkraft for excellente forskningsresultater
Publiceringsdato 02. november 2016 Det Frie Forskningsråd samler i dag forskningsordførere, repræsentanter fra miljøerne, erhvervsliv og organisationer til debat om, hvordan internationalisering af dansk forskning mest effektivt fører til toppræstationer til gavn for dansk forsknings succes.
Det Frie Forskningsråd får nye beføjelser og nyt navn
Publiceringsdato 17. oktober 2016 Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over, at de nye rammer styrker den nye fonds arbejde med at finansiere topforskningen i Danmark.
20 millioner kroner til forskning på nationale forskningsinstitutioner
Publiceringsdato 14. oktober 2016 Det Frie Forskningsråd udmønter 20,5 millioner kroner til, at forskeruddannelse uden for universiteterne kan startes op på nationale forskningsinstitutioner. Otte lovende ph.d.-studerende vil bl.a. inddrage den særlige videnskapacitet på Forsvarsakademiet, DIIS og KADK i deres forskningsprojekter.
5 millioner kroner til forskning i reformationens betydning for det danske samfund
Publiceringsdato 30. september 2016 Det Frie Forskningsråd har ved en særlig bevilling på finansloven støttet projektet ”Lutheranism and societal development in Denmark”, der skal belyse reformationens betydning for dansk samfundsudvikling. Projektet indgår i 2017-fejringen af 500-året for reformationen.
Det Frie Forskningsråd - 5 veje til forskningsimpact
Publiceringsdato 21. september 2016 Det Frie Forskningsråd peger på fem centrale veje til forskningens impact på samfundet. Det drejer sig om forskningens betydning for danske virksomheder, den offentlige sektor, uddannelsessystemet, lovgivning og regulering og den kulturelle udvikling i samfundet.
Video: Vi er hele tiden på jagt efter den gode idé
Publiceringsdato 21. september 2016 Jane Hvolbæk Nielsen, professor på DTU, peger på den brede samfundsimpact af fri forskning. Specifikt tilfører den frie forskning industrien nye idéer. ”Det er interessant for os”, siger Vice President Tine Stensbøl, Lundbeck. Begge er medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse.
Regeringsudspil 2017 fastholder niveau for konkurrenceudsatte midler
Publiceringsdato 30. august 2016 Den frie forskning fastholdes på 2016 niveau i det samlede udspil til finanslov 2017 og i forslaget til udmøntning af forskningsreserven. Regeringen vælger dermed ikke at lukke hullet efter besparelserne i 2016 på Det Frie Forskningsråds budget til den banebrydende forskning.
Det Frie Forskningsråd opslår 1 milliard kroner til banebrydende forskning
Publiceringsdato 01. juli 2016 BEMÆRK: Efterårsfristen for ansøgninger falder ultimo september/primo oktober, cirka en måned tidligere end i foregående år. Rådet indkalder med Opslag E2016 og F2017 ansøgninger om bevillinger til banebrydende forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige hovedområder.
Internationalisering af dansk forskning får høj prioritet hos Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 30. juni 2016 Det Frie Forskningsråd satser markant på internationalisering af dansk forskning med afsæt i danske forskere. 1 milliard kroner udbydes i konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme de mest excellente forskningsprojekter med international tyngde.
Forskningskroner til 19 talenter inden for sundhedsforskningen
Publiceringsdato 27. juni 2016 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom investerer 3,5 millioner kroner i 19 unge forskertalenter. De skal fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt. Skolarstipendierne udgør et vigtigt fundament for rekrutteringen af lovende kandidater til sundhedsforskningen i fremtiden.
Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til årets nobeltræf i Tyskland
Publiceringsdato 24. juni 2016 Det 66. Lindau Nobel Laureate Meeting afholdes traditionen tro i slutningen af juni i Bodensee i Tyskland. Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til konferencen, der i 2016 er dedikeret til fysikken.
565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet
Publiceringsdato 22. juni 2016 Det Frie Forskningsråd investerer 565 millioner kroner i 164 perspektivrige projekter med potentiale til at forbedre vores liv og levevis. Tendensen peger på, at mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.
Excellencen i dansk forskning får 125 millioner kroner
Publiceringsdato 13. juni 2016 Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program: DFF Forskertalent og DFF Forskningsleder udløser i dag 125 millioner kroner til 38 talentfulde forskere. Projekterne har stor faglig bredde og overraskende metodiske greb. Dermed er originaliteten i højsædet.
Det Frie Forskningsråd på Folkemødet
Publiceringsdato 06. juni 2016 Forskningen som konkurrencefordel for danske virksomheder og megatrends i forskningen er de to temaer, der optager Det Frie Forskningsråd på Folkemødet 2016. Debatterne arrangeres i samarbejde med ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Dansk Erhverv og Innovationsfonden.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2015 på engelsk
Publiceringsdato 25. maj 2016 Det Frie Forskningsråds årsrapport 2015 findes nu på engelsk og kan downloades eller bestilles gratis.
Det Frie Forskningsråd: Unge talenter skal ud og skabe internationalt netværk
Publiceringsdato 03. maj 2016 Det Frie Forskningsråd lancerer nyt virkemiddel til talentfulde unge forskere, der ønsker at kickstarte karrieren og indgå i internationale forskningsmiljøer af høj klasse.
Det Frie Forskningsråd: Opslag af midler til forskning i reformationen
Publiceringsdato 15. april 2016 Det Frie Forskningsråd har opslået programmet ”DFF-Reformationsjubilæum” med en særlig bevilling på fem millioner kroner til reformationsforskning. Vil du forske i reformationen, så indsend en kort interessetilkendegivelse inden fristen 28. april 2016. Programmet er åbent for alle fagområder.
Stort gennembrud for få midler
Publiceringsdato 06. april 2016 En god idé til lidt over to millioner finansieret af Det Frie Forskningsråd forvandlede sig til et forskningsgennembrud af de helt store. Forsker Claus Felby har set lyset i mere end én forstand og sætter nye standarder for fremtidens biotek-industri.
Indkaldelse af bestyrelsesformand og nye medlemmer - Vær med til at sikre stærke kræfter til Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 01. april 2016 Styrelsen for Forskning og Innovation indkalder forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, herunder til posten som bestyrelsesformand og til medlemmer af de fem faglige forskningsråd.
Årsrapport 2015: Forskningskroner til et rekordhøjt antal unge forskere
Publiceringsdato 29. marts 2016 Over 50 procent af Det Frie Forskningsråds bevillinger er tildelt forskere på 40 år eller yngre i 2015. Rådets årsrapport opsummerer højdepunkterne i 2015 og offentliggøres i dag.
Det Frie Forskningsråd: Nyskabende forskning får 120 mio. kr.
Publiceringsdato 29. februar 2016 Internationalisering og forskning på tværs af discipliner er blandt tendenserne i årets uddeling af 62 individuelle postdoc-stipendier til banebrydende forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab.