120 mio. kr. til fri forskning

Det Frie Forskningsråd kvitterer for den politiske opbakning og glæder sig over, at der er fundet 120 mio. kr. på forskningsreserven. Det er samtidigt positivt, at balancen i bevillingssystemet er opretholdt. Rådet mangler fortsat mere end 250 mio. kr. for at nå op på sidste års niveau.

29. oktober 2015

Det får konsekvenser, hvis ikke midlerne hentes ved finanslovsforhandlingerne, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Forliget om forskningsreserven for 2016 er netop offentliggjort, og der er indgået bredt forlig blandt alle Folketingets partier om at sikre 120 mio. kr. på forskningsreserven til Det Frie Forskningsråd. I forhold til finanslovsudspillet og en drastisk nedskæring på 385 mio. kr. svarende til ca. 1/3 af rådets midler, er nedskæringen mindsket til knap 1/4.

Rådet vil fremover skulle prioritere endnu hårdere mellem sine ansøgere, hvis ikke de endelige forhandlinger om finansloven tilgodeser Det Frie Forskningsråd. Allerede i dag siger rådet nej til 90 af 100 annsøgere. Det tal vil skønsmæssigt vokse, hvis pengepuljen bliver mindre. Afslagsraten vil vokse.

I dag fordeles rådets midler via forskellige virkemidler, der i samspil både booster forskertalenters karrieremæssige avancement og støtter den originale forskningsidé inden for alle videnskabelige hovedområder. Investeringer der bidrager til excellent forskning med stor betydning for samfundet.

Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen siger:

- Jeg er glad for, at der har været opbakning fra alle Folketingets partier til at finde midler til den frie forskning, og at balancerne i forskningsfinansieringssystemet med aftalen om forskningsreserven er opretholdt. Inden finanslovsforhandlingerne mangler vi fortsat mere end 250 mio. kr. Det giver et hul i vores bevillingsstruktur og i de virkemidler, vi anvender til at fremme originalitet og talent i dansk forskning. Fremtiden for talentfulde forskere med gode idéer ser usikker ud. Det betyder færre banebrydende forskningsresultater med høj samfundsrelevans. Det ærgrer vi os over.

Regeringens forslag om at spare på den frie forskning har mødt betydelig modstand fra både erhvervslivet, forskermiljøet og dele af Christiansborg. Det blev bl.a. tydeligt, da rådet d. 27. oktober holdt sin årlige forskningskonference med temaet om den frie forsknings impact.


Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, Det Frie Forskningsråd
Peter Munk Christiansen, Professor, Department of Political Science
School of Business and Social Science, Aarhus University
Telefon: +45 87 16 56 85/ +45 30 11 53 40
E-mail: pmc@ps.au.dk

Kontorchef Grete M. Kladakis
Det Frie Forskningsråds sekretariat
Telefon: +45 72 31 83 00
E-mail: gk@fi.dk

Senest opdateret 29. oktober 2015