Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet 138 millioner giver 67 lovende forskertalenter rum til at eksperimentere med banebrydende ideer

138 millioner giver 67 lovende forskertalenter rum til at eksperimentere med banebrydende ideer

Det Frie Forskningsråd investerer 138 millioner kroner i ambitiøse postdocprojekter for at bidrage til vækstlaget i dansk forskning. Projekterne har et udtalt internationalt forskningssamarbejde, der bidrager til at stimulere forskningsmiljøerne.

24. september 2015

Rådet støtter postdocprojekter inden for alle videnskabelige områder, og de 67 forskere får med deres bevilling ca. to år til at videreuddanne sig inden for forskning og få svar på de videnskabelige spørgsmål, som de brænder for at udforske.

Med de nye projekter vil vi blandt andet få indsigt i:

Bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd Peter Munk Christiansen ønsker de 67 forskere tillykke med bevillingen og tilføjer, at bevillingerne vil gøre Danmark klogere:

- En af Det Frie Forskningsråds fremmeste opgaver er at spotte de dygtigste forskertalenter, og postdocstipendier er et vigtigt instrument i den forbindelse. De er et afgørende bidrag til at sikre vækstlaget i dansk forskning, så vi fortsat har et solidt grundlag for at skabe banebrydende forskningsresultater. Det medvirker internationalt samarbejde til, og det er derfor positivt, at alle bevillingsmodtagere har et internationalt setup omkring sig.

Nye forskningstendenser og samarbejde med virksomheder

Det er Det Frie Forskningsråds fem faglige råd, som behandler ansøgningerne og udvælger de allerbedste projekter til bevilling. Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv bemærkede en høj kvalitet i de bedste ansøgninger og for ansøgerne generelt. 

- Årets uddeling var delvist præget af elite- og netværksforskning. Efter at have været marginaliseret i dansk samfundsvidenskabelig forskning i en årrække er eliteforskningen igen kommet i fokus. Med nye former for kombinationer af metoder og store datasæt forsøger projekterne på forskellig vis at undersøge, hvordan netværk har væsentlig betydning, hvis man skal gøre sig forhåbning om at nå toppen i det danske samfund, forklarer formand professor Ole Hammerslev.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion støtter projekter, der har et specifikt anvendelsesperspektiv.

-Hovedparten af projekterne finder sted i samarbejde med danske virksomheder og internationale forskningsinstitutioner og dækker et bredt felt af tekniske emner fra optiske fibre til bygs modstandsdygtighed overfor kulde. I årets uddeling er postdocstipendier er temaet for mange af projekterne kemisk syntese med henblik på at udvikle nye miljø- og energivenlige metoder til fremstilling af nye materialer. Der udvikles enzymer til grøn kemi, særlige fedtstoffer, der målrettet kan transportere medicin rundt i kroppen og nanopartikler til energisektoren. Postdocstipendierne giver et godt indtryk af den opfindsomhed og det engagement, der er til stede, når forskere og virksomheder i fællesskab arbejder sammen om fremtidens teknologier, siger professor Søren Rud Keiding, formand for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

Se hvilke forskere og forskningsprojekter, der er blevet tildelt en bevilling her:


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 30 11 5340
Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd, tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk

Senest opdateret 24. september 2015