Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet 565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet

565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet

Det Frie Forskningsråd investerer 565 millioner kroner i 164 perspektivrige projekter med potentiale til at forbedre vores liv og levevis. Tendensen peger på, at mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.

22. juni 2016

Mange yngre bevillingsmodtagere skal som forskningsledere for første gang lede en større forskningsgruppe af danske og internationale kolleger, postdoc’er og ph.d.-studerende. Samtidig er de mindre Forskningsprojekt 1-bevillinger givet til unge lovende forskere, som har fået støtte til at forfølge en selvstændig forskningsidé. Se listerne med alle bevillingsmodtagere:

Projekterne er funderet i forskning af høj international kvalitet og mange bygger på samarbejde mellem forskere fra flere forskellige grene inden for et videnskabeligt hovedområde.

- Parallelt med at årets uddeling vil berige universiteterne med mange nye forskningsledere, så peger tendensen i år også på forskningsprojekter, der på en intelligent måde kombinerer fagområderne. Det er meget positivt med den tydelige opmærksomhed hos forskerne på perspektiverne i at arbejde på tværs af faglige skel. Desuden glæder vi os over, at der igen i år har været et ekstremt stærkt ansøgerfelt til Det Frie Forskningsråds Forskningsprojekt 1 og 2. Årets bevillingsmodtagere præsterer absolut i toppen, siger professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd.

I alt har rådet bedømt knap 1500 ansøgninger hen over foråret og afsluttet ansøgningsbehandlingen ved de store uddelingsmøder i maj. Med et samlet bevilget beløb på 565 millioner kroner ud af et samlet ansøgt beløb på 5,5 milliarder kroner giver det en succesrate på cirka 10 procent. Det vidner om fortsat stor konkurrence om rådets midler.

Samfundssigte

Forskningsprojekterne inden for humaniora skal blandt andet undersøge byernes og bylivets udvikling, herunder en undersøgelse af bæredygtighed i kinesiske storbyer. Forskerne på det kulturfaglige område er desuden optaget af at undersøge migration og kulturmøder, historisk såvel som aktuelt.

Et andet eksempel er forskningsprojekter inden for teknologi og produktion. Blandt de støttede projekter beskæftiger tre af dem sig med de stigende udfordringer forårsaget af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og resistente bakterier. En gruppe forskere vil eksempelvis undersøge, hvordan et nyt stof kan aktivere vores immunforsvar og dermed styrke bekæmpelsen af resistente stafylokokker. Andre vil forske i, hvordan man kan svække bakterierne ved at ødelægge den tynde hinde, der er med til at beskytte bakterierne og andre igen studerer, hvordan bestemte planter, der optræder som en naturlig del af kosten, kan medvirke til at styrke dyr og menneskers modstandskraft mod bakterier og parasitter, der er blevet resistente over for antibiotika.

- Det Frie Forskningsråd investerer i den enkelte forskers originale idé for derigennem at sikre dansk forskning og uddannelse i verdensklasse. Også på det biotekniske område har vi i årets uddeling bemærket projekter af høj kvalitet og med store potentialer for at løse nogle af samfundets helt store udfordringer, siger professor Søren Rud Keiding, formand, Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

 

Baggrund

DFF-Forskningsprojekt 1: For at fremme originale idéer og nye initiativer i dansk forskning investerer Det Frie Forskningsråd i forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 1,8 kroner og op til tre års varighed. Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Bevillingsmodtageren har selvstændig forskningserfaring bag sig svarende til typisk tre år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad.

DFF-Forskningsprojekt 2: For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver Det Frie Forskningsråd støtte til forskningsprojekter udført af flere forskere inden for en økonomisk ramme på mellem 1,8 kroner og op til 4,5 millioner kroner. Et DFF-Forskningsprojekt 2 er kendetegnet ved et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering. Projektet kan også være formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i en forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF Forskningsprojekt 1. Forskningsprojekter 2 varer typisk 3-4 år og skal være af høj international kvalitet.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, Telefon: 8716 5685 / 3011 5340, E-mail: pmc@ps.au.dk
Kontorchef Grete M. Kladakis, Det Frie Forskningsråds sekretariat, Telefon: 7231 8300, E-mail: gk@fi.dk

Senest opdateret 22. juni 2016