Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet 600 millioner til excellent dansk forskning fra Det Frie Forskningsråd

600 millioner til excellent dansk forskning fra Det Frie Forskningsråd

174 vigtige forskningsprojekter finansieres med godt 600 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd.

10. juni 2015

Bevillingerne skal give forskerne mulighed for at udforske de videnskabelige spørgsmål, som de selv har udpeget som de mest afgørende inden for deres felt. Blandt andet skal der leveres ny viden om:

Endvidere skal bevillingerne give forskerne bedre kort på hånden i forhold til at indlede nye internationale samarbejder, hente internationale forskningsmidler og publicere i de bedste videnskabelige tidsskrifter.

Bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd professor Peter Munk Christiansen ønsker de 174 forskere tillykke med bevillingen og udtrykker store forventninger til deres resultater:

- Vi glæder os over, at der igen i år har været et ekstremt stærkt ansøgerfelt til Det Frie Forskningsråds ”Forskningsprojekter”. Uddelingen vidner om et meget højt niveau i dansk forskning og understreger vigtigheden af konkurrenceudsatte midler, der kun tilfalder de absolut skarpeste hjerner og de mest visionære projekter. Rådet nærer da også store forventninger til de forskningsresultater, som bevillingerne vil bringe med sig. Uden de nye indsigter, som den frie, nysgerrighedsdrevne forskning løbende leverer, vil vi ikke kunne udvikle vores samfund med de nye produkter og teknologier, som vi alle skal nyde godt af i fremtiden.

I alt har rådet modtaget 1436 ansøgninger inden for ansøgningsfristen i november 2014. Det giver en succesrate på 12,1 procent, hvilket vidner om fortsat stor konkurrence om rådets midler.

Yngre forskere sætter sig for bordenden

Det er Det Frie Forskningsråds fem faglige forskningsråd, der forestår uddelingen af forskningsbevillinger. Det Frie Forskningsråd| Natur og Univers har i forbindelse med denne uddelingsrunde sporet en tendens til, at dygtige yngre forskere sætter sig for bordenden som forskningsledere:

- Rådet bemærker en betydelig vækst af yngre ansøgere, hvis ansøgninger har meget høj faglig kvalitet, og som er i færd med at etablere selvstændige og solide forskningsgrupper i Danmark. Det er vigtigt for dansk naturvidenskabelig forskning, at vækstlaget af yngre forskere, hvoraf en række har været nogle år i udlandet, udvikler deres forskningsledelse og faglige niveau.  Der er ikke tvivl om, at det vil skabe nye, spændende forskningsmiljøer til gavn for det danske samfund. Derudover bemærker rådet, at mange ansøgere har et meget højt niveau i forbindelse med anvendelse af nye, videnskabelige teknikker. Det er med til at positionere dansk forskning og gøre danske forskere meget attraktive i international sammenhæng, udtaler formand for Det Frie Forskningsråd| Natur og Univers, professor Lone Gram.

 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, der støtter forskere, som kombinerer den højeste videnskabelige kvalitet med løsning af konkrete og aktuelle erhvervs- og samfundsproblemer, har netop uddelt 163 millioner kroner til 33 forskningsprojekter. Hovedparten af projekterne finder sted i tæt samarbejde med danske virksomheder og internationale forskningsinstitutioner, og de dækker et bredt felt af tekniske emner fra strålebehandling, energiforsyning og multiresistente bakterier til diagnose af Parkinsons sygdom og tuberkulose. 

- Året 2015 er af UNESCO udnævnt til lysets år, og i flere af de bevilgede projekter bruges avancerede lyskilder. Eksempelvis til at følge harskningsprocesserne, der nedbryder de sunde Omega 3 fedtsyrerne i vores madvarer, eller i forbindelse med tidlig diagnosticering af grøn stær. Forskningsprojekterne er et godt udtryk for den indsats, der ydes af forskere og virksomheder i fællesskab for at udvikle de teknologier, der bidrager til at løse problemer, siger professor Søren Rud Keiding, formand for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

Se hvilke forskere og forskningsprojekter, der er blevet tildelt en bevilling her:


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340 

Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd , tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk

Senest opdateret 10. juni 2015