Bestyrelsen

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd tegner rådet politisk og strategisk og varetager sammen med de faglige råd den forskningsfaglige rådgivning til bl.a. uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen.

Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af rådets midler mellem de faglige råd og har ikke selv bevillings-kompetence. Bestyrelsen består af ni anerkendte forskere. Bestyrelsens formand er Peter Munk Christiansen.


Det Frie Forskningsråds Bestyrelse 2016
Det Frie Forskningsråds Bestyrelse 2016. Fra venstre; Jane Hvolbæk Nielsen, Søren Kragh Moestrup, Henrik Toft Sørensen, Peter Munk Christiansen, Jan Philip Solovej, Anette Warring, Egon Bech Hansen og Jesper Wengel. Tine Bryan Stensbøl indgår også i bestyrelsen.