Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give dygtige, yngre forskere mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer samt styrke forskerens netværk og karriere. Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde unge forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse), og som har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Det er datoen på ph.d.-beviset, der bliver anvendt, eller - hvis denne ikke fremgår - datoen for diplomets udstedelse. Du kan søge, hvis du er dansk statsborger i Danmark eller ansat i udlandet eller udenlandsk statsborger. Din ansøgning vil som alle andre blive vurderet ud fra, om det ansøgte projekt gavner dansk forskning.

DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale virkemidler.

Læs mere om Sapere Aude: DFF-Forskningsleder i det aktuelle opslag.

Senest opdateret 14. juli 2017