Peer Schouten

Postdoc, ph.d., født 1983

Peer Schouten

Fagområde

Internationale forhold.

Forskningsprojekt

Road block economies: Bidrager multinationale firmaer til staters sammenbrud i Centralafrika?

 

 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min ph.d.-afhandling omhandlede private sikkerhedsfirmaer og politisk organisering i Congo. Jeg fandt ud af, at internationale aktørers bestræbelser på at sikre sig selv i det skrøbelige miljø, giver usikkerhed lokalt. Er det overhovedet muligt ”ikke at gøre skade” i en kontekst som i Congo, hvor økonomisk aktivitet er politiseret, uformelt og svært at adskille fra aktører, der kan skabe konflikt og anden dynamik. Hvordan navigerer internationale firmaer i sådan et landskab? Et case-studie på ét multinationalt selskab viste sig at være en udfordring and gav anledning til spørgsmål, som er pejlemærke for dette forskningsprojekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Meget af den forskning, der udført i miljøer som Congo og Sydsudan, betragter konfliktdynamikker og staters sammenbrud som lokale fænomener, hvor ansvarlighed forklares med lokale problemer og aktører. Det afspejler en lang tradition for et studie, som betragter statsdannelse som en endogen proces, der er fastlagt af interne processer og aktører. Fra det perspektiv står internationale aktører udenfor lokale konflikter i skrøbelige miljøer. Men hvad hvis internationale aktører er viklet ind lokale konfliktdynamikker? Skal vi blive ved med at betragte dem som udenfor og irrelevant for politisk orden og dens utilfredshed i skrøbelige miljøer? Kernen i udfordringen her er på en eller anden måde at tage internationale aktører alvorligt som en del af lokale konfliktøkonomier og politisk orden og begynde at undersøge statsdannelse og staters sammenbrud som en del af netværk, der ikke nødvendigvis respekterer grænser.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Udover stor anerkendelse af videnskabelig excellence betyder Sapere Aude-bevillingen en forøgelse af min og min værtsinstitutions internationale anseelse, og at forskningsresultater kan udveksles med internationale topforskere, der beskæftiger sig med konfliktøkonomier og statsdannelse. Det giver en unik mulighed for at binde forskningsprojektet sammen med andre internationale indsatser, der forsøger at forstå sammenhængen – både i den akademiske verden og hos policy aktører – og til at modtage kritisk feedback, som betyder, at projektet kan bidrage til forreste linje, når der skal produceres viden om den betydning, som dynamikkerne har for dem, der har det værst i de skrøbelige miljøer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Udover min egen forskning står jeg for open access-tidsskriftet Theory Talks, som udgiver interviews med topforskere indenfor international forhold. Jeg prøver også at bidrage med akademisk viden om konfliktøkonomier, når jeg samarbejder med ikke-statslige organisationer, som arbejder med dem, der er påvirket af udvinding af ressourcer i Centralafrika.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hilversum, Nederlandene, student fra Ignatius Gymnasium i Amsterdam, Nederlandene og bopæl i København fra januar 2015.

Forskningsprojektets titel

Roadblock economies and fragile state formation: multinational corporations and local conflict dynamics in Africa’s volatile environments

Kontaktoplysninger

Peer Schouten. Telefon: +0046764071411; e-mail: peer.schouten@globalstudies.gu.se

Forskningsinstitution

Nuværende: Universitetet i Göteborg, School of Global Studies
Kommende: DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier, Nordic Africa Institute

Senest opdateret 27. maj 2016