Michael Pittelkow

Lektor, ph.d., født 1977

Michael Pittelkow
Michael Pittelkow

Fagområde

Kemi.

Forskningsprojekt

Survival of the fittest – på et molekylært niveau.

Hvad handler dit projekt om?

Dynamisk kombinatorisk kemi lader kemien udvælge den bedste receptor ved hjælp af et ’survival of the fittest’ princip! En blanding af mulige receptorer - et ’dynamisk kombinatorisk bibliotek’ – dannes, hvis sammensætningen kan påvirkes ved eksterne stimuli; denne eksterne stimulus kan f.eks. være tilsætning af et molekyle, man vil genkende. I tilfælde af molekylær genkendelse vil sammensætningen af biblioteket forskydes imod den komponent, der genkendes, og denne vil ophobes i blandingen. Dette projekt søger at udforske en række forskellig typer kemi, der kan optræde som den dynamiske komponent i forbindelse med dynamisk kombinatorisk kemi. Hensigten med projektet er at bruge og udvikle dynamisk kombinatorisk kemi som et værktøj til at opdage nye katalysatorer for kemiske omdannelser. Det vil vi forsøge at gøre ved at genkende og stabilisere overgangstilstande for de reaktioner, vi ønsker at katalysere.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Første gang jeg stiftede bekendtskab med tankegangen i dynamisk kombinatorisk kemi var i forbindelse med et 6-måneders forskningsophold i Nederlandene (Eindhoven), da jeg var specialestuderende. Sidenhen rejste jeg til England (Cambridge), først i løbet af min ph.d. og sidenhen som postdoc. Der lærte jeg forskningsområdet grundigt at kende. Min forskning er sidenhen gået i nye retninger, men selve grundlaget for forskningen bygger stadig på nogle af de konceptuelle tanker, der startede min interesse for feltet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Dynamisk kombinatorisk kemi er en metode til at opdage nye receptorer – altså molekyler, der genkender andre molekyler. Forskning der bidrager til forståelse af de fundamentale koncepter, der ligger til grund for molekylær genkendelse, vil have stor indflydelse på f.eks. fremtidens medicin.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det vil først og fremmest give mulighed for at udforske nogle tossede (og gode) ideer. De tossede ideer er forhåbentlig nogle, der vil gøre det muligt at flytte grænser for, hvad der er muligt inden for mit område. Derudover ser jeg Sapere Aude-bevillingen som en mulighed for at se på mere langsigtede, måske sværere, problemstillinger fremfor mere kortsigtede forskningsmæssige problemstillinger.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på i København sammen med min australske kæreste og vores ni måneder gamle søn. For tiden er jeg på barsel, og jeg forsøger, foruden at tage mig bedst muligt af min knægt og holde min forskningsgruppe i gang, også at optimere Meyers surdejsopskrifter og anden madlavning, der tager lang tid. Det er ikke altid lige succesfuldt. Jeg er vokset op i Brøndby Strand og holder af at følge min barndoms fodboldhold.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ishøj Amtsgymnasium og bopæl i København.

Forskningsprojektets titel

From dynamic combinatorial libraries to applications in bioorganic chemistry.

Kontaktoplysninger

Michael Pittelkow. Telefon:3054 5509, e-mail: pittel@chem.ku.dk. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Kemisk Institut.

Senest opdateret 16. februar 2016