Lars Birkedal

Professor, ph.d. Lars Birkedal (født 1970)

SA_Lars Birkedal.jpg
Lars Birkedal - klik på billedet for at se stor version

Fagområde

Logik og Semantik.

Forskningsprojekt

Modulære modeller og logikker for parallelle, højere-ordens, imperative programmer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for logik og semantik startede på mit kandidatstudium på Københavns Universitet, hvor jeg studerede semantikbaserede programanalyser. Min interesse blev styrket gennem mit ph.d.-studium på Carnegie Mellon University (USA), hvor jeg blev vejledt af Dana Scott, hovedgrundlægger af feltet logik og semantik i datalogi. Jeg blev fascineret af, hvorledes matematiske modeller for beregnelighed kan bruges til at imødekomme udfordringer i datalogien. I mit ph.d.-arbejde udviklede jeg modeller for specialiserede programmeringssprog for matematiske beviser. Jeg har siden arbejdet på at udvikle nye modeller, der kan bruges til at beskrive og analysere programmer skrevet i moderne programmeringssprog (fx Java, ML og C#).
 
Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er kritisk for det moderne samfunds infrastruktur, at softwaresystemer fungerer korrekt, men det er særdeles vanskeligt at konstruere software, der fungerer efter hensigten. Det anses for at være en af de største udfordringer for software systemer. Moderne programmeringssprog kombinerer programmeringssprogselementer, såsom delte opdaterbare datastrukturer, objekter, højere-ordensfunktioner, og parallelitet, som er særligt udfordrende. Målet med dette projekt er at udvikle modeller og logikker til at ræsonnere modulært om programmer, som kombinerer alle disse vigtige programmeringssprogselementer. Vort arbejde vil danne grundlag for udviklingen af praktiske softwareværktøjer, som kan assistere programmører med at udvikle korrekt software.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude Topforsker-bevillingen gør det muligt at igangsætte en langsigtet forskningsindsats med deltagelse af flere ph.d.-studerende og postdocs. Dermed kan vi angribe en række specielt udfordrende problemstillinger. Bevillingen betyder endvidere, at vi kan samarbejde på lige vilkår med andre førende grupper i den internationale forskningselite.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er heldigt gift, og min hustru Merete og jeg har to fantastiske børn, Mathias og Sofia, som er meget glade for sport og musik. Jeg holder af at cykle, løbe og lave mad. Jeg nyder også at rejse med familien, gerne på varieret vis (ski, vandre, nationalparker, etc.).

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født på Frederiksberg, student fra Marie Kruses Skole og bopæl i Aarhus.

Forskningsprojektets titel:

Modular Reasoning about Concurrent Higher-Order Imperative Programs.

Kontaktoplysninger

Lars Birkedal. Telefon: 2383 8546; e-mail: birkedal@cs.au.dk .

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi.

Senest opdateret 05. juni 2013