144 mio. kr. til yngre forskere

Behandles brystkræft med den rigtige medicin? Hvordan opfatter folk i Malawi Madonnas støtte til forældreløse børn? Tog enevældets embedsmænd af kassen? Dette er blot tre eksempler på nye emner, som yngre forskere har fået penge til at undersøge af Det Frie Forskningsråd.

29. juni 2010

DFF Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Det Frie Forskningsråd (DFF) har i foråret 2010 uddelt 71 bevillinger til i alt 144 mio. kr. til yngre forskere, de såkaldte postdocstipendier. DFF arbejder for at forbedre yngre forskeres karrieremuligheder og dermed sikre forskningens vækstlag. Forskerne kan søge om midler til projekter uden tematisk binding og på deres eget initiativ.

– Der er et stort behov for, at de yngre forskere får mulighed for at udvikle deres forskning i præcis den retning de ønsker. Det er nemlig forskningens vækstlag, Danmark skal bygge på i fremtiden. Derfor vil man se en stor bredde i de emner, som DFF uddeler penge til, siger formanden for DFF Jens Christian Djurhuus.

Tre eksempler på postdoc-projekter, der har fået bevilling:

Behandles brystkræft med den rigtige medicin?

A systems biology approach to identify genomic patterns that determine the optimal type of chemotherapy in breast cancer

Ved behandling af brystkræft med kemoterapeutisk medicin er der en del af patienterne, der ikke responderer. Det skyldes, at der findes mange undertyper af cancer, og at hver undertype reagerer forskelligt på forskellige typer medicin. I dag er det ikke muligt at forudsige, hvilke patienter der vil reagere positivt på hvilken medicin. Derfor vil Nicolai Juul undersøge, hvilken rolle et bestemt stof (cisplatin) har i behandlingen af brystkræft. Stoffet har vist sig at være effektivt for en bestemt undergruppe af brystkræftpatienter, men bruges ikke i dag i behandlingen.

  • Læs mere om projektet

Hvordan opfatter folk i Malawi Madonnas støtte til forældreløse børn?

Madonna’s Malawi: celebretization and the NGO economy

Louise Nygaard Rasmussen vil undersøge, hvordan sangeren Madonnas projekt for forældreløse børn i Malawi opfattes lokalt. Hun vil undersøge, hvad det betyder lokalt, når et udviklingsprojekt gøres ’kendt’. Dette bidrager med viden om udviklingsprojekters legitimitet lokalt og dermed også deres succes eller mangel på samme.

  • Læs mere om projektet

Tog enevældets embedsmænd af kassen?

Dansk korruptionshistorie – fra enevælde til velfærdsstat

Danmark er kendt for at være ét af verdens mindst korrupte lande. Nyere undersøgelse har dog vist, at det lave korruptionsniveau er nyt. I første halvdel af 1800-tallet blev et stort antal embedsmænd nemlig taget med fingrene dybt nede i de offentlige kasser. Mette Frisk Jensen undersøger derfor, hvordan og med hvilke midler den danske stat gradvist har formået at opbygge et hæderligt og loyalt embedskorps.

Oversigt over postdocansøgninger og -bevillinger fordelt på de faglige råd

DFF Faglige rådAntal ansøgningerAntal bevillinger

Samlet ansøgt beløb*

Samlet bevilget beløb*

DFF | FKK

101

11

195

19,2 

DFF | FNU

99

14

161

 18,4

DFF | FSE

80

11

173 

 19,4

DFF | FSS

121

18

265

 38,3

DFF | FTP

148

17

387

 48,8

Total

549

71 

1.181 

 144,1

* (afrundede tal i mio. kr.)


Søgemuligheder for yngre forskere

DFF har for nyligt offentliggjort sine efterårsopslag 2010, hvor der blandt andet igen kan søges om støtte til postdocstipendier. Der er også mulighed for at søge DFF-Ung Eliteforsker, som er første trin i DFF’s forskerkarriereprogram Sapere Aude (Vov at vide). Formålet er at støtte de bedste af de yngre forskertalenter. Sapere Aude giver dem mulighed for at opnå yderligere økonomisk støtte til deres projekter, fx til at tage på forskningsophold i udlandet og dermed opbygge et internationalt netværk, som er en af forudsætningerne for en topforskerkarriere.

Ansøgningsfristerne er den 1. september og 2. september 2010.

Yderligere oplysninger

  • Bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd Jens Christian Djurhuus, e-mail jcd@ki.au.dk
  • Kontorchef Grete M. Kladakis, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, e-mail gk@fi.dk , tlf. +45 3544 6319
  • Fuldmægtig Karen Lauterbach, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, e-mail kjla@fi.dk , tlf. +45 3544 6280

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som i 2010 uddeler cirka 1,3 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter – inden for alle videnskabelige områder – konkrete forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejder.

Senest opdateret 23. april 2013