Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet 165 millioner kroner til teknologi- og produktionsforskning

165 millioner kroner til teknologi- og produktionsforskning

Nye bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion sætter 35 vigtige forskningsprojekter i gang.

31. maj 2013

Hvordan udvikler man miljøvenlig bioplast af planter? Hvordan konstruerer man motordrevne apparater i nano-størrelse til biomedicinsk anvendelse? Og hvordan kan man ved hjælp af afbrænding rydde op efter olieforurening i Arktis?

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion har netop bevilget ca. 165 millioner kr. til 35 excellente forskningsprojekter. Projekterne rummer interessante anvendelsesperspektiver for danske virksomheder og hermed det danske samfund, sådan som det typisk gælder for de projekter, Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder bevilling til.

Årets bevillinger dækker hele feltet inden for teknologi- og produktionsområdet. Det er vanskeligt at fremhæve enkelte af de støttede projekter fremfor andre, men den emnemæssige bredde kan illustreres af et par gode eksempler. Her kan nævnes et projekt ved lektor, ph.d. Grunde Jomaas fra Danmarks Tekniske Universitet, der skal undersøge metoder til at forbedre oprydning efter olieudslip i Arktis. Et problem der vurderes at være blandt de største trusler mod det arktiske økosystem. I samarbejde med forskere fra blandt andet USA skal Jomaas gennemføre afbrænding af olie på vand med det formål at vurdere antændelses- og forbrændingsmekanismer for forskellige olier. Også miljømæssige aspekter af denne type afbrænding i koldt klima skal vurderes. Resultaterne kan forbedre de eksisterende strategier for olieoprensning og derved øge sandsynligheden for succesfuld fjernelse af olie i tilfælde af oliespild.

Et andet støttet projekt vil blive gennemført af lektor, ph.d. Brigitte Städler fra Aarhus Universitet. Under hendes ledelse tages der fat på at udvikle kunstige ”svømmere” med potentiale dels som transportører af lægemidler i kroppen, dels i forhold til diagnostisk visualisering. Brigitte Städler og kolleger vil først og fremmest forsøge at konstruere katalytiske motorer, der både har stor drivkraft og drejningsmoment og er tilstrækkeligt små til transporten i kroppen.

Uddelingen fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion er baseret på mere end 300 ansøgninger til et samlet beløb på næsten 1,5 mia. kr. De støttede projekter er af meget høj kvalitet, og der har været langt flere støtteværdige ansøgninger, end rådet har kunnet uddele midler til. Bevillingerne er fordelt på de såkaldte DFF-Forskningsprojekter type 1, 2 og 3 med budgetrammer mellem 1,8 millioner kr. for førstnævnte og op til 8,3 millioner kr. for sidstnævnte.


For yderligere information kontakt:

Ole Thybo Thomsen, formand for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, tlf. +44 777 034 7160, email o.thomsen@soton.ac.uk

Inge Holkmann-Olsen, chefkonsulent i Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.72318340, email iho@fi.dk

 

Senest opdateret 21. juni 2013