Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet 82 millioner kroner til humanistisk forskning

82 millioner kroner til humanistisk forskning

Nye bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation sætter spændende forskningsprojekter i gang.

06. juni 2013

Kan man forsvare de omstridte ejendomskrav, som fremsættes i forbindelse med Christiania og Ungdomshuset? Hvorfor er klimamodellering blevet den dominerende metode indenfor klimaforskningen? Hvordan kan sprogteknologier forbedres til gavn for eksemplevis Google Translate?

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har i forbindelse med rådets hoveduddeling bevilget cirka 82 mio. kr. til humanistisk forskning. Midlerne er fordelt på forskningsprojekt 2, forskernetværk, videnskabelige konferencer og tidsskrifter. Rådet modtog i alt 128 ansøgninger til et samlet beløb på godt 519 mio. kr.

”Hvert år modtager FKK langt flere støtteværdige ansøgninger, end der er midler til at imødekomme. Det gælder også i år, hvor kvaliteten af ansøgningerne har været særdeles høj. Det er naturligvis glædeligt, men det gør udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgninger svær. Det er dog rådets overbevisning, at udvælgelsesproceduren sikrer, at netop de allerbedste ansøgninger tildeles midler”, siger formand for FKK, professor, ph.d. Anette Warring.

Årets bevillinger dækker som sædvanlig hele det humanistiske felt. Rådet har dog konstateret, at ansøgningerne ikke fordeler sig jævnt over fagområder. Eksempelvis har der været et meget højt antal ansøgninger inden for antropologi, mens der har været meget få ansøgninger inden for eksempelvis arkæologi og ældre tids historie. Selvom ansøgningerne således ofte kan placeres inden for ét bestemt fag, er der i år overraskende mange, der er tværfaglige og tværdisciplinære.

Det samlede råd argumenterer på tværs af faggrænser for hver enkelt ansøgnings stærke og mindre stærke sider, hvorpå beslutningen om støtte eller afslag træffes i fællesskab. I denne proces fungerer de eksterne bedømmelser som en yderligere kvalificering af beslutningsgrundlaget. Alle forskningsprojekt 2-ansøgninger har i år været i ekstern bedømmelse – de fleste i panelbedømmelse og enkelte i individuel bedømmelse.

Se den samlede liste over støttede projekter her:

Læs rådets kommentar til:

For yderligere information kontakt venligst Det Frie Forskningsråds sekretariat, Enheden for Humaniora: Mette Bjerge, direkte telefon 7231 8302 eller e-mail: mbj@fi.dk

 

 

Senest opdateret 06. juni 2013