Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet Dansk forskning nyder godt af Det Frie Forskningsråd

Dansk forskning nyder godt af Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd bidrager væsentligt til dansk forsknings høje kvalitet og stærke internationale gennemslagskraft. Det vurderer et uafhængigt internationalt ekspertpanel, der på bestilling af uddannelses- og forskningsministeren har gennemført en evaluering af rådet.

21. oktober 2014

Nyhed fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd spiller en afgørende rolle for dansk forsknings høje niveau og indtager en nøgleposition i det danske forskningsfinansierings-landskab. Det konkluderer en ny, international evaluering af Det Frie Forskningsråd (DFF). 

Evalueringen er udarbejdet af et panel bestående af seks fremtrædende eksperter med generalsekretær fra VolkswagenStiftung Dr. Wilhelm Krull som formand. Panelet vurderer, at DFF giver bevillinger til de allerdygtigste forskertalenter, og at rådet på den baggrund nyder stor opbakning og anerkendelse blandt danske forskere og i universitetsmiljøerne generelt. Forskere, der får en bevilling fra DFF, modtager således ikke bare midler til deres forskning, men får tillige et værdifuldt kvalitetsstempel, som øger konkurrenceevnen i den videre søgning efter såvel nationale som internationale forskningsmidler.

Evalueringsrapporten rummer en række anbefalinger til både DFF, regeringen og den danske forskningsverden generelt og peger på forhold, der kan forbedres. Det gælder eksempelvis behandlingen af ansøgninger, hvis indhold går på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. Det gælder mobiliteten blandt især yngre forskere i Danmark. Og det gælder varigheden af rådets bevillinger, hvor der peges på, at længere bevillingsperioder kan øge risikovilligheden i dansk forskning. 

- Det er glædeligt, at der nu er lavet en gennemgribende evaluering af Det Frie Forskningsråd. Jeg er særligt glad for, at rådet med den har fået et internationalt ekspertpanels ord for, at Det Frie Forskningsråd udfylder sin rolle i det danske forskningsfinansierende system tilfredsstillende. Vi ser frem til at arbejde med de anbefalinger, som panelet har fremsat til gavn for dansk forskning og det danske samfund, siger bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, professor Peter Munk Christiansen.

Som baggrund for evalueringen er der blevet lavet en bibliometrisk analyse af videnskabelige artikler publiceret på baggrund af bevillinger givet af Det Frie Forskningsråd i perioden 2005 til 2008.

Analysen viser, at artiklerne har en meget høj international gennemslagskraft, både når man ser på andelen af højt citerede artikler og den gennemsnitlige citeringsaktivitet. 19 procent af DFF-artiklerne er således blandt de 10 procent mest citerede artikler i verden målt i samme periode. Samtidig citeres artiklerne 80 procent over gennemsnittet for alle de videnskabelige artikler, der er sammenlignet med.

- Analysen viser, at de forskere, som DFF støtter, publicerer lige så godt som forskere støttet af Grundforskningsfonden. Det viser, at DFF spiller en meget vigtig rolle i at sikre den langsigtede kvalitet af dansk forskning. Ikke mindst når det gælder at give yngre talenter mulighed for at udfolde sig forskningsmæssigt, siger Peter Munk Christiansen.

Foruden den bibliometriske analyse er evalueringen af DFF baseret på interviews med en lang række danske forskningsinteressenter, herunder universitetsledelserne, private fonde og såvel unge som etablerede forskere ved alle landets universiteter.
Evalueringen præsenteres på en konference torsdag den 23. oktober i Moltkes Palæ i København.

For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340

Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd, tlf. 2518 6628, e-mail:

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som i 2014 uddeler cirka 1,2 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskerinitierede forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder, som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.


Senest opdateret 21. oktober 2014