Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier inden for alle fagområder på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Der er samlet 22,4 millioner kr. til rådighed, svarende til 8-10 stipendier.

07. marts 2013

Ph.d.-stipendierne har til formål at styrke forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne i Danmark.
 
Opslaget berører institutioner uden for universiteterne, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning, herunder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Dermed omfatter opslaget bl.a. statslige forskningsinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler samt statslige arkiver, biblioteker og museer. Opslaget omfatter derimod ikke statsanerkendte museer, GTS-institutter, sygehuse m.fl.

Du kan ansøge om et ph.d.-stipendium, hvis du har en kandidatuddannelse og har tilsagn fra en institution omfattet af opslaget om, at de vil stå for værtskabet, såfremt du opnår en bevilling. Hver institution kan maksimalt give tre tilsagn om værtskab for projekter ansøgt på dette opslag.

Ansøgningsfristen afhænger af hvilket fagligt råd under DFF, din ansøgning er relevant for. I 2013 gælder følgende ansøgningsfrister:

FKKFNUFSEFSSFTP
1. maj 2013 kl. 22:00  6. maj 2013 kl. 22:00 29. april 2013 kl. 22:00 24. april 2013 kl. 22:00  3. maj 2013 kl. 22:00

Din ansøgning vil blive forbehandlet i det relevante faglige råd med henblik på indstilling til et tværrådsligt udvalg, der vil foretage den endelige afgørelse i oktober 2013. Ph.d.-projektet kan tidligst påbegyndes den 1. november 2013.

Der bliver afholdt to informationsmøder om dette opslag i København og Aarhus:

  • Københavns Universitet: Torsdag den 21. marts 2013 kl. 10.00-11.00, på CSS (Center for Sundhed og Samfund), Øster Farimagsgade 5, lokale 2.1.12 – Bygning 2, 1. sal. 
  • Aarhus Universitet: Fredag den 22. marts 2013 kl. 10.00-11.00, Frederik Nielsens Vej 4, bygning 1421, 2. sal, mødelokale 2
Senest opdateret 25. februar 2014