Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet Pressemeddelelser fra DFF Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år

Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år

Professor Peter Munk Christiansen genudpeges til hvervet som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, der skal løfte nye opgaver i 2017. Desuden genudpeges professorerne Jane Hvolbæk Nielsen og Henrik Toft Sørensen til bestyrelsen. 15 nye medlemmer tiltræder også rådsarbejdet fra det nye år.

29. november 2016

Peter Munk Christiansen, professor og institutleder ved statskundskab, Aarhus Universitet, fortsætter yderligere to år på posten som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd. Sammen med professor Jane Hvolbæk, DTU Fysik, og professor Henrik Toft Sørensen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og øvrige seks bestyrelsesmedlemmer skal Peter Munk Christiansen styre Det Frie Forskningsråd ind i 2017, hvor rådet står over for at løfte en række nye opgaver, som skal styrke forskningen i Danmark.

Regeringen har sammen med en lang række partier vedtaget en ny politisk aftale, der blandt andet betyder, at Det Frie Forskningsråd skifter navn til Danmarks Frie Forskningsfond. Samtidig skabes der bedre rammer for den nye fonds mulighed for at varetage udmøntningen af tematisk afsatte midler til forskning. Desuden får den nye fond adgang til at fastsætte en karensperiode for forskere, der har indsendt ansøgninger, som kvalitetsmæssigt er vurderet til at ligge for lavt. Det nye navn og de ændrede rammer træder i kraft efter en lovændring i 2017.

Rådets hovedopgave er fortsat at bidrage med risikovillig kapital i størrelsesordenen knap 1 milliard kroner i 2017 til den forskerinitierede frie forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret forskning. Midlerne til fri forskning udbydes i konkurrence uden tematiske og faglige begrænsninger.

15 nye medlemmer til de faglige forskningsråd

De 15 nye medlemmer til de faglige forskningsråd skal henover de kommende fire år være med til at udmønte den nye lov og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning. Derudover er 20 medlemmer genudpeget for en toårig periode.

Nye medlemmer og genudpegninger


Det Frie Forskningsråds bestyrelse

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen *, Aarhus Universitet
Professor Jane Hvolbæk Nielsen *, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Henrik Toft Sørensen *, Aarhus Universitet

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation

Professor Iben Fonnesberg-Schmidt, Aalborg Universitet
Professor Robert Zachariae, Aarhus Universitet
Lektor Birgitte Refslund Sørensen, Københavns Universitet
Professor Jørgen Bruhn, Linnæus University, Sverige
Professor Palle Rasmussen*, Aalborg Universitet

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Professor Lars Arge*, Aarhus Universitet  
Professor Charlotte Fløe Kristjansen*, Københavns Universitet
Lektor Troels Aagaard*, Københavns Universitet
Professor Torben Heick Jensen, Aarhus Universitet
Professor Daniel Erik Otzen*, Aarhus Universitet
Professor Lone Kirsten Gram*, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Merete Bilde*, Aarhus Universitet
Professor David Tanner, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Benni Winding Hansen*, Roskilde Universitet

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

Professor Ole Hammerslev*, Syddansk Universitet
Professor Michael S. Dahl*, Aarhus Universitet 
Professor Lene Hansen*, Københavns Universitet 
Professor Helena Skyt Nielsen*, Aarhus Universitet 

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

Professor Ulrik Gether*, Københavns Universitet 
Professor Merete Osler*, Københavns Universitet 
Professor Niels Ødum*, Københavns Universitet 
Professor Eva Irene Bossano Prescott, Københavns Universitet 
Professor Torben A. Kruse, Syddansk Universitet 
Professor Søren Nielsen, Aalborg Universitet 
Professor Anders Fink-Jensen, Københavns Universitet 

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Professor Thomas Bak, Aalborg Universitet
Professor Jens Honoré Walther, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Philipp Mayer*, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Annemarie Thuri Kristensen*, Københavns Universitet
Professor Jukka Rantanen*, Københavns Universitet
Professor Jan Kofod Schjørring*, Københavns Universitet
Professor Jan Oskar Jeppesen*, Syddansk Universitet
Professor Peter Gorm Larsen, Aarhus Universitet
Professor Peter Balling, Aarhus Universitet
Vicedirektør Peter Lawætz Andersen, Statens Serum Institut

* Genudpegninger

Beskikkelsesperiode

De nye medlemmer tiltræder per 1. januar 2017 og er udpeget for en firårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Alle nye medlemmer er udpeget af ministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og indstilling fra forskningsmiljøerne.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Jesper Risom, tlf. 7231 8300, e-mail jspr@fi.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@fi.dk

Senest opdateret 29. november 2016