Brug rummet

Topbillede
”Brug rummet” er en portal , der skal gøre det nemmere og mere overskueligt for forskere, virksomheder og myndigheder at få adgang til de mange rumdata og tjenesteydelser. Bag portalen står kontoret Rum i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Kom godt i gang

Forskere       
Virksomheder       
Myndigheder       

Inspiration

FieldSense: Bæredygtig vækst i landbruget       

Iværksættervirksomhed Ceptu har udviklet en smartphone- og webapplikation, FieldSense, som giver landmændene opdateringer om sundhedstilstanden af deres afgrøder.

Intelligent One: Rummet hjælper de danske frivillige       

Intelligent One er en opstregningsrobot, der bruger satilitdata til at automatisere opstregningen af boldbaner. Det er billigere for kommunen og gør det sjovere at være frivillig.

Rummet tilbyder nye muligheder på jorden       

Danmarks rumerhverv i et hurtigt overblikRummet har store potentialer for at bidrage til digitaliseringen og dermed vækst og beskæftigelse i Danmark.Rumøkonomien er blevet en central del af den moderne verden, hvilket bl.a. skyldes fremkomsten af billige små satellitter og udbredelsen af store offentligt finansierede satellitsystemer.

Særligt satellitdata og - kommunikation bruges i dag i mange af samfundets sektorer uden at de fleste tænker over det. Fra vejrudsigter til søredning, fra præcisionslandbrug til direkte tv, fra olieindvvinding til navigation i bil og til fods er rumbaserede data og signaler bærende og ofte uundværlige. 

Selve rumerhvervet i Danmark omfatter omkring 150 virksomheder og beskæftiger ca. 1500. Rumerhvervet spænder fra virksomheder, der udvikler og producerer satellitter, udstyr til løfteraketter og satellitter (upstream-virksomheder)  til virksomheder, der udnytter satellitinformationer (downstream-virksomheder).

  Aktuelt

  Arrangementer
  juni 01 EUMETSAT afholder 1. juni informationsdag for virksomheder om Copernicus DIAS EUMETSAT Headquarters
  Vis flere

  Om rumstrategien

  Den 23. juni 2016 offentliggjorde regeringen Danmarks første nationale rumstrategi. Samme år blev der nedsat et fast rumudvalg bestående af repræsentanter for alle de ministerier, som har myndighedsopgaver på rumområdet. Udvalget har en væsentlig opgave med at koordinere og følge op på rumstrategien.

  Deltagende ministerier

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  • Udenrigsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Baggrund og overblik

   

   Publikation       
   Senest opdateret 28. marts 2017