DTU Symbion Innovation A/S

DTU Symbion Innovation identificerer og finansierer højteknologiske iværksætter projekter og forskerpatenter inden for særlig Informations og kommunikationsteknologi, Bio/medico teknologi samt miljøteknologi (Cleantech) og nye materialer.
  • Innovationsmiljøet arbejder tæt sammen med investeringsfonden SEED Capital og Symbion vækstprogram Acellerace.

    DTU Symbion Innovation har til huse i forskerparken Scion-DTU i Kgs. Lyngby

  • DTU Symbion Innovation A/S

  • SCION DTU Forskerpark
    Diplomvej 381 (DTU)
    2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 8818 4100
Fax: 8818 4120
E-mail: info@dtu-innovation.dk

Senest opdateret 06. januar 2014

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It