Danmarks Open Access barometer

Open Access barometeret registrerer og vurderer tilgængeligheden online af videnskabelige publikationer produceret ved danske forskningsinstitutioner. Herved måles det, hvor langt Danmark er fra at indfri målsætningerne i den Nationale Strategi for Open Access.

Status over processen i Danmark
Det måling med barometeret blev offentliggjort i 2016.

Open Access barometeret viser, i hvor høj grad forskere fra danske universiteter gør deres forskningspublikationer frit og gratis tilgængelige for omverden via internettet.

Den første måling med barometeret findes på Den Danske Forskningsdatabases hjemmeside:

Barometeret indhenter hvert år data om danske forskningspublikationer og inddeler dem i tre status-kategorier:

  1. Realiseret Open Access refererer til videnskabelige publikationer som frit kan læses og downloades fra internettet uden nogen former for forudgående betaling eller brugeroprettelse,
  2. Uudnyttet Open Access refererer til publikationer der ikke kan tilgås frit på internettet et år efter deres udgivelsesår, men som er publiceret i tidsskrifter, der ellers tillader Open Access og
  3. Uklart Open Access refererer til publikationer der ikke kan tilgås frit på internettet et år efter deres udgivelsesår og som er publiceret i tidsskrifter, der har en uklar Open Access politik.

Målinger fra Open Access barometeret omhandler publikationsvirksomheden i et helt kalenderår og offentliggøres således årligt på den danske forskningsdatabase, hvorfra det også er muligt at downloade de bagvedliggende data, der ligger til grund for barometerets måling.

Senest opdateret 10. marts 2016