BFI-listerne for serier og forlag

BFI-listerne (autoritetslisterne) indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

BFI-lister

BFI-listerne er dynamiske og bliver revideret løbende. De opdaterede lister bliver offentliggjort på denne side i løbet af året, men løbende ændringer kan også følges i BFI-systemet.

BFI-listen for serier (opdateret 04-09-17)

ÅrPDF formatCSV format

2018

BFI-listen for forlag  (opdateret 04-09-17)

ÅrPDF formatCSV format

2018

Både BFI-listen for serier og BFI-listen for forlag administreres af Fagligt Udvalg. Serielisten administreres på baggrund af indstillinger fra 67 faggrupper bestående af forskere udpeget af Danske Universiteter. Selvom kanalerne på BFI-listen for serier er knyttet til specifikke faggrupper, kan forskere publicere i alle kanaler uanset deres fagområdetilknytning og alle kan stille forslag om ændringer til begge lister.

Sådan stiller du forslag til BFI-listerne:

Alle kan stille forslag til BFI-listerne. For at stille et forslag skal man blot oprettes som bruger i BFI-systemet, som kan findes her:

Her kan man stille forslag om:

  • Ny serietitel eller et nyt forlag.
  • Ændringer i de bibliografiske data, som eksempelvis titel eller ISSN nr.
  • Flytning af serier mellem faggrupperne.
  • Sletning af serier eller forlag på listerne.

Når du stiller et forslag til en ny serie eller nyt forlag, så skal det dokumenteres, at kanalen lever op til definition af fagfællebedømmelse.

Historiske BFI-lister

Herunder findes de BFI-lister, der er brugt i forbindelse med høst. Årstallet henviser til indregistreringsåret, hvor BFI-listerne bliver brugt til beregning af point for publikationer indregistreret i det pågældende år.

BFI-lister for serier 

ÅrPDF formatCSV format

2017

2016

2015

2014

2012-2013

2011

2010

2008-2009

BFI-lister for forlag

ÅrPDF formatCSV format

2017

2016

2015

2014

2012-2013

2011

2010

2008-2009

Senest opdateret 04. september 2017