Autoritetslister for serier og forlag

Autoritetslisterne indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

På autoritetslisterne ses de serier og forlag, som kan udløse point i den bibliometriske forskningsindikator. Der findes to separate autoritetslister: en for serier og en for forlag. Autoritetslisterne er fremadrettede og gælder for to år af gangen. 

Listerne er dynamiske, og der vil derfor ske ændringer af dem i løbet af året. De vil blive offentliggjort her med jævne mellemrum i løbet af året. De seneste opdaterede lister finder du i BFI-systemet.

Her finder du de tidligere års autoritetslister:

Serier

  • Autoritetslisten for serier er underopdelt i 67 fagområder og 1 generel. Serierne er entydigt placeret i én faggruppe. Serier kan være tidsskrifter, bogserier og konferenceserier. Det er faggruppens opgave at niveauinddele de serier, som faggruppen har på sin liste. Serierne inddeles af faggrupperne i 2 niveauer: et højt niveau 2 og et normalt niveau 1, og niveauinddelingen godkendes endeligt af Fagligt Udvalg. Titlerne på faggruppernes serielister revideres løbende gennem året, mens niveauinddelingen revideres hvert andet år.
  • Læs notat om indførslen af bogserier og konferenceserier (PDF)

Forlag

Senest opdateret 30. august 2016