Autoritetslister for serier og forlag

Autoritetslisterne indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@fi.dk

På autoritetslisterne fremgår de serier og forlag, som kan udløse point på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator. Der findes to separate autoritetslister: en for serier og en for forlag. I 2014 offentliggøres fire autoritetslister på én gang: De to niveauinddelte autoritetslister for serier og forlag for 2014, som skal bruges til datahøsten af universiteterne i 2015, og de to niveauinddelte autoritetslister for 2015, som gælder for publikationer indregistreret i 2015.

Listerne er dynamiske, og der vil derfor ske ændringer af dem i løbet af året. De vil blive offentliggjort her med jævne mellemrum i løbet af året. De seneste opdaterede lister finder du i BFI-systemet.

Her finder du de tidligere års autoritetslister:

Serier

  • Autoritetslisten for serier er underopdelt i 67 fagområder og 1 tværvidenskabelig liste. Serierne er entydigt placeret i én faggruppe. Serier kan være tidsskrifter, bogserier og konferenceserier. Det er faggruppens opgave at niveauinddele de serier, som faggruppen har på sin liste. Serierne inddeles af faggrupperne i 2 niveauer: et højt niveau 2 og et normalt niveau 1, og niveauinddelingen godkendes endeligt af Fagligt Udvalg. Titlerne på faggruppernes serielister revideres løbende gennem året, mens niveauinddelingen revideres hvert andet år.
  • Læs notat om indførslen af bogserier og konferenceserier (PDF)

Forlag

Senest opdateret 27. juni 2016