Den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) er en del af den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikators formål er at afspejle universiteternes forskningsaktivitet, og dette gøres ved at måle på antallet af publikationer. Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. Det vil sige, at den skal tilgodese alle fagområder og deres forskellige publiceringstraditioner.

BFI blev igangsat i 2009, og er baseret på den politiske aftale om fordeling af nye basismidler til universiteterne. Efter 2012, hvor indikatoren var fuldt indfaset i modellen, fordeler den 25 % af de nye basismidler.

Læs retningslinjerne for forskningsregistrering til BFI her:

BFI-system giver overblik over dansk forskning

I 2014 lancerede Styrelsen for Forskning og Innovation et nyt IT-system og hjemmeside, som understøtter den bibliometriske forskningsindikator. BFI-systemet giver adgang til opgørelser over dansk forskningsaktivitet og er udviklet af Schultz Information A/S.  Hvis man registrerer sig som bruger i BFI-systemet, har man mulighed for at stille forslag om nye tidsskrifter, bogserier, konferenceserier eller forlag, som man mener, bør udløse point i BFI.  Alle har mulighed for at stille forslag, og der kan stilles forslag hele året rundt.

Autoritetslister

Krumtappen i indikatoren er de såkaldte autoritetslister over serier (konferenceserier, bogserier og tidsskrifter) og forlag. Listerne udarbejdes og revideres hvert andet år af godt og vel 400 forskere fordelt på 67 faggrupper. De vælger i første omgang alle de serier, som er vigtige inden for deres fagområde. I anden omgang inddeler de serierne i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2. Det udløser flere point at publicere i serierne på niveau 2 end i serierne på niveau 1.

 

Senest opdateret 27. januar 2017