Fagfællebedømmelse

Læs her om, hvordan fagfællebedømmelse defineres i den bibliometriske forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Fagfællebedømmelse er en grundlæggende metode, som forskningsverdenen bruger til at kvalitetssikre forskningsproduktion. Fagfællebedømmelse vil sige, at en anden kyndig forsker har godkendt forskningens kvalitet inden publicering. Bedømmeren skal være ekstern, men der stilles intet krav om, at vedkommende skal være anonym.

Styregruppen har på baggrund af indstilling fra Fagligt Udvalg vedtaget følgende definition af fagfællebedømmelse. Definitionen er senest revideret i marts 2015:

 

Senest opdateret 30. august 2016