Fraktionering

Når der er mere end en forfatter på en publikation, får hvert universitet en brøkdel af de samlede publikationspoint, som publikationen får.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

I modellen for den bibliometriske forskningsindikator er der indbygget en belønning for samarbejde mellem forskere. Formålet med fraktionering er at modvirke, at fagområder med tradition for flerforfatterskaber får flere point end fagområder med tradition for enkeltforfatterskaber, og dermed undgå en skævvridning af dansk forskning. Fraktionering foregår sådan at:

 

  1. Der foretages fraktionering, når der er mere end én forfatter på en publikation.
  2. Fraktionering sker udelukkende på organisationsniveau (universitetsniveau).
  3. Der sættes en nedre grænse for fraktionering, således at en organisation (et universitet) aldrig kan få mindre end 1/10 af publikationspointene.
  4. Der etableres et belønningssystem for samarbejde på tværs af organisationsgrænser, både nationalt og internationalt, således at publikationer med forfattere fra forskellige universiteter multipliceres med 1,25, inden fraktionering foretages.

 

Senest opdateret 30. august 2016