Niveauinddeling af publiceringskanaler

Serier er inddelt i niveauer for at skabe incitament for forskerne til at publicere i de mest prestigefyldte tidsskrifter inden for deres fagområde.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk

Autoritetslisterne niveauinddeles hvert andet år. Det er et arbejde som udføres af faggrupperne og Fagligt Udvalg. Begge autoritetslister inddeles i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2.

Niveauinddelingen af serier

Faggrupperne har til opgave at niveauinddele serierne hvert andet år. Faggrupperne tager udgangspunkt i seneste niveauinddeling. Fagligt Udvalg står for den endelige godkendelse af niveauinddelingen af autoritetslisten for serier

For serier gælder der to overordnede kriterier for, at serien kan placeres på det høje niveau 2:

  1. de skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden  for faget,
  2. andelen af serier på det høje niveau 2 må ikke overstige 20 pct. af faggruppens serier (målt i verdensproduktion af artikler).

Niveauinddelingen af forlag

Det er Fagligt Udvalg, som står for niveauinddelingen af forlag. Forlag på niveau 2 skal leve op til samme kriterium som serierne, hvilket vil sige, at forlaget skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden for faget.

Senest opdateret 30. august 2016