Publikationsformer

Læs her om hvilke publikationsformer, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Styregruppen har besluttet, at følgende forskningspublikationer skal udløse point gennem den bibliometriske forskningsindikator: videnskabelige monografier (på forlag og i bogserier), videnskabelige artikler i serier (tidsskrifter, bogserier og konferenceserier) og videnskabelige artikler i antologier, doktorafhandlinger samt patenter.

I 2012 har styregruppen besluttet at konference- og bogserier skal indgå i den bibliometriske forskningsindikator. Læs mere om beslutningen herunder:

Ph.d.-afhandlinger opgøres ikke fra 2011

Som det fremgår af ovenstående beslutning fra 2007 indgår ph.d.-afhandlinger som publikationsform i indikatoren. Fra 2011 (med virkning for publikationer publiceret i 2010) opgøres ph.d.-afhandlinger dog ikke længere i den bibliometriske forskningsindikator.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, som står for fordelingen af basismidler til universiteterne, har besluttet at ændre praksis vedrørende opgørelsen af ph.d.-afhandlinger. Fremover vil universiteternes årsrapporter være den autoritative kilde til antallet af ph.d.-afhandlinger i stedet for den bibliometriske forskningsindikator. Denne er hidtil blevet brugt til at fordele midler ud fra ph.d.-indikatoren, der er en del af den samlede finansieringsmodel for de nye basismidler.

Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator har derfor besluttet ikke at foretage opgørelsen længere. Ph.d.-afhandlinger, som også udgives som monografier eller i en anden publikationsform, vil dog fortsat tælle med i den bibliometriske forskningsindikator.

 

Senest opdateret 30. august 2016