Vægtning

Se hvilke point der gives til de forskellige publikationsformer, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Pointtildelingen til de publikationer, som måles i den bibliometriske forskningsindikator er således:

PublikationstypeNiveau 1Niveau 2

Videnskabelige monografier

(inklusiv rapporter og eksklusiv lærebøger)

5 8

Videnskabelige artikler i tidsskrifter, bogserier og konferencer

(inklusiv konferenceartikler, letters, reviewartikler; eksklusiv abstracts, editorials, kommentarer, debatindlæg, anmeldelser)

1 3

Antologibidrag/Videnskabelige artikler i antologier

(inklusiv konferenceartikler, indlednings- og afslutningskapitler, bogkapitler; eksklusiv abstracts, foredragsmanuskripter, power points, encyklopædiartikler, for- og efterord, kommentarer, redaktørarbejde)

0,5 2

Doktorafhandlinger og patenter er ikke niveauinddelte og tildeles således følgende point:

Doktorafhandlinger5
Patenter 1

 

Senest opdateret 30. august 2016