Statistik

I nedenstående ses resultatet af den bibliomtetriske forskningsindikators optælling af videnskabelige publikationer i årene 2009 - 2013. Statistikken giver en oversigt over antal af publikationer og publikationspoint fordelt på universiteter, hovedområder og publikationstype.

Oversigt over antal af publikationer og publikationspoint fordelt på universiteter, publikationstyper og hovedområder. Tallene er baseret på publikationer udgivet i 2011. Bemærk at Ph.d.-afhandlinger ikke opgøres i dette års statistik.

Oversigt over antal af publikationer og publikationspoint fordelt på universiteter, publikationstyper og hovedområder. Tallene er baseret på publikationer udgivet i 2010. Bemærk at Ph.d.-afhandlinger ikke opgøres i dette års statistik.

Oversigt over antal af publikationer og publikationspoint fordelt på universiteter, publikationstyper og hovedområder. Tallene er baseret på publikationer udgivet i 2009.

Oversigt over publikationspoint fordelt på universiteter, publikationstyper og hovedområder. Tallene er baseret på publikationer udgivet i 2008.

Senest opdateret 14. december 2016