Faggrupperne

Der er 67 faggrupper tilknyttet Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Der er 67 faggrupper, som dækker de forskellige videnskabelige fagområder i Danmark. Faggrupperne har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke seriekanaler der for hvert fagområde bør være på BFI-listen for serier. 

Her finder du en liste medlemmer i de enkelte faggrupper (opdateret 27-06-2017):

 

Faggruppernes opgaver i relation til Den Bibliometriske Forskningsindikator

Faggrupperne varetager følgende opgaver:

  • Kvalitetssikring af BFI-listen for serier.
  • Godkendelse af nye forslag til BFI-listen for serier.
  • Udarbejdelse af indstilling om niveaudeling af BFI-listen for serier til Fagligt Udvalg.
  • At være tilgængelige og opsøgende i forhold til deres forskningsmiljø, blandt andet i forbindelse med behandlingen af nye forslag til BFI-listen.
  • At være tilgængelige i forhold til rådgivningsopgaver fra BFI-sekretariatet, Fagligt Udvalg og i forbindelse med stormøder med deltagelse af alle faggrupper.

Her kan du læse mere om faggruppernes opgaver:

Behandling af indkomne forslag til BFI-listen for serier

For at kunne varetage opgaver som godkendelse af tidsskrifter, bogserier og konferenceserier såvel som niveaudeling skal du være oprettet som bruger i BFI-systemet.

Her kan du finde vejledninger vedrørende behandling af forslag i BFI-systemet:

Niveauinddeling af kanaler

Når en ny kanal bliver optaget på BFI-listen for serier, bliver den automatisk placeret på niveau 1. Hvert andet år kan faggrupperne vælge at hæve et udsnit af deres samlede kanaler til niveau 2. Hvert fjerde år kan faggrupperne vælge at hæve et udsnit af deres niveau 2-kanaler til niveau 3.

Her kan du finde vejledninger til niveauinddeling af seriekanaler for faggrupper:

    Senest opdateret 04. september 2017