Spørgsmål og svar om den bibliometriske forskningsindikator

Her finder du nogle af de hyppigst stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator.

Hvad er den bibliometriske forskningsindikator?

Den bibliometriske forskningsindikator er en metode til at opgøre og måle videnskabelig publiceringsaktivitet. Publiceringskanalerne er krumtappen i forskernes publiceringsaktiviteter, og indikatoren bygger derfor på de såkaldte autoritetslister over serier (tidsskrifter, bogserier og konferenceserier) og forlag. Indikatoren indgår i finansieringsmodellen til fordeling af universiteternes nye basismidler. Desuden skal indikatoren være med til at motivere forskere inden for alle områder til at udgive i de mest anerkendte og mest prestigefyldte udgivelseskanaler.

Hvem bestemmer, hvad der er mest anerkendt og prestigefyldt?

Det har været meget vigtigt i udviklingen af indikatoren, at den forankres så bredt som muligt på universiteterne og blandt forskerne. Det er forskerne selv, der bedst ved, hvad der er de vigtigste serier og forlag inden for deres fagområde. Derfor er der oprettet 67 faggrupper bestående af ca. 400 forskere, som har indstillet forslag til de vigtigste dele af indikatoren – listerne over tidsskrifter og forlag.

Hvad laver faggrupperne?

Faggrupperne står for at opdatere indholdet på autoritetslisten for serier og autoritetslisten for forlag. Dertil har faggrupperne til opgave at niveauinddele de mange serier. Der er over 20.000 serier på autoritetslisten, og denne er inddelt i de 67 faggrupper, sådan at faggrupperne hver især har en liste over serier, som de har til opgave at niveauinddele. Det er Fagligt Udvalg som endeligt godkender niveauinddelingen.

Har man nu én gang for alle afgjort hvilke tidsskrifter og forlag, der er verdens mest anerkendte og prestigefyldte?

Nej. Listerne opdateres hvert andet år af faggrupperne, så nye tidsskrifter og forlag og evt. nye fagområder hurtigt bliver optaget og udløser point til universiteterne. Det er ikke bare titler og forlag, som revideres hvert andet r, men også niveauerne gås hvert andet år igennem af faggrupperne. Autoritetslisterne er dynamiske, så der i løbet af året kan optages nye titler på det normale niveau 1.

Hvad belønner indikatoren?

For at en publikation kan udløse point, skal den først og fremmest være indregistreret i en af universiteternes otte forskningsregistreringsdatabaser. Herefter skal den overholde nogle krav som sættes til pointudløsende publikationer i indikatoren: publikationen skal være en af de pointgivende publikationsformer. Derudover skal publikationen være videnskabelig og fagfællebedømt (peer reviewed), og den skal være udgivet i en publiceringskanal, som er på enten autoritetslisten for serier eller autoritetslisten for forlag.

Hvis du er forsker på et af de otte universiteter, og du har spørgsmål til indregistrering, så bedes du kontakte din lokale systemansvarlige eller universitetsbiblioteket.

Bestemmes niveauinddelingen af seriernes impact factor?

Det er faggrupperne, som bestemmer hvilke serier, som skal indplaceres på det høje niveau 2. Det bestemmes derfor ikke af det, der kaldes impact factor. Nogle faggrupper bruger dog journal impact factor (JIF) eller relativ impact factor (RIF) som hjælpeværktøj i forbindelse med niveauinddelingen. Det gør sig særligt gældende inden for hovedområderne SUND og NAT/TEK. Fagligt Udvalg skal endeligt godkende niveauinddelingen efter faggruppernes indstilling.

Hvordan kan jeg foreslå en serie eller et forlag til autoritetslisterne?

Du kan altid foreslå en ny serie eller et nyt forlag til autoritetslisten. Dette gøres via BFI-systemet. Du logger ind i systemet og går til fanen "Forslag". Her har du mulighed for at søge den serie eller det forlag frem, du vil foreslå, hvorefter du kan udfylde en formular og indsende den. 

  Hvorfor indgår konferenceserier ikke i den bibliometriske forskningsindikator?

  Konferenceserier indgår fra 2012 som en selvstændig serietype på autoritetslisten for serier. Konferenceserier har dog også tidligere været pointgivende, for eksempel ligger nogle af de store forlag, som udgiver konferenceartikler, IEEE ACM og Springer på forlagslisten, og disse konferenceartikler har således fået point som et antologibidrag. Pointen med at indføre konferenceserier på serielisten er dels at give faggrupperne mulighed for at niveauinddele konferenceserierne og for at give konferenceartikler point på lige fod med andre artikler.

  Er der en definition på fagfællebedømmelse (peer review) tilknyttet den bibliometriske forskningsindikator?

  Ja. Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator har udarbejdet en definition, som baserer sig på tre krav:

  1. Fagfællebedømmelse sker altid før publicering.
  2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget/institutionen.
  3. Bedømmere skal være forskningskyndige

   

  Senest opdateret 30. august 2016