Spørgsmål og svar

Her finder du nogle af de hyppigst stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator.

BFI generelt

Hvad er den bibliometriske forskningsindikator?

Den bibliometriske forskningsindikator er en del af den performancebaserede finansieringsmodel for nye basismidler til universiteterne. Med BFI fordeles midler på baggrund af fordelingen af videnskabelige publikationer.
Opgørelsen af publikationer bygger på universiteternes registrering af publikationer i forskningsregistreringssystemet PURE, der én gang om året optælles, hvorefter publikationerne tildeles point i BFI-systemet.
BFI fordeler midler på universitetsniveau inden for fire hovedområder: Humaniora, samfundsvidenskab, natur- og teknisk videnskab og sundhedsvidenskab.

Hvilke institutioner kan få BFI-point?

Kun de danske universiteter modtager BFI-points, da det kun er disse, som er omfattet af den finansieringsmodel BFI indgår i.

Hvilke publikationer udløser point i BFI?

Det er udelukkende publikationer, der lever op til BFI’s definition af videnskabelighed, der udløser point. Publikationerne fordeler sig inden for følgende publikationsformer:

  • Videnskabelige monografier
  • Videnskabelige artikler i tidsskrifter
  • Videnskabelige antologibidrag
  • Konferencebidrag i udvalgte konferencer
  • Patenter
  • Doktorafhandlinger

Hvor ser jeg universiteternes forskningsproduktion?

For at se universiteternes forskningsproduktion gå til "Høstresultater" i BFI-systemet.

For at se universiteternes forskningsproduktion i perioden 2009-2014 gå til:

Hvem registrerer publikationerne?

Danske forskningspublikationer registreres lokalt på universiteterne enten af forskeren selv eller af informationsspecialister. De otte danske universiteter benytter alle forskningsregistreringssystemet PURE, selvom det går under forskellige navne på de forskellige universiteter. Det hedder eksempelvis CURIS på Københavns Universitet, VBN på Aalborg Universitet, Orbit på DTU osv.

Er der retningslinjer for forskningsregistrering?

Ja, det kan du lige tro. For at downloade retningslinjerne for forskningsregistrering gå til BFI's regler:

Organisering

Hvordan er BFI organiseret?

BFI er organiseret med en styregruppe, der har det overordnede ansvar for at indikatoren lever op til sit ansvar, et fagligt udvalg, hvis hovedopgave er at formulere BFI’s faglige principper og godkende niveaudeling af publiceringskanaler, samt 67 faggrupper, der har til opgave at kvalitetssikre BFI-listen for serier og indstille niveaudelingen af kanalerne.

Læse mere om BFI's organisering her:

Jeg er medlem af en faggruppe, hvor kan jeg finde hjælp til mine opgaver?

Du kan læse om faggruppernes opgaver her og finde vejledninger i, hvordan opgaver løses i BFI-systemet.

For andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte BFI-sekretariatet på bfi@ufm.dk

BFI-Listerne

Hvad er BFI-listerne?

BFI-listerne indeholder de tidsskrifter, bog- og konferenceserier og forlag, som det udløser BFI-point at udgive sin forskning i. BFI-listerne er inddelt i ”listen for serier” (indeholder tidsskrifter, bogserier og konferenceserier) og ”listen for forlag” (indeholder forlag). Begge lister er dynamiske, og der foretages løbende opdateringer og ændringer i dem så nye publikationskanaler hurtigt bliver optaget og udløser point til universiteterne. Listerne inddeler publikationskanaler i niveau 1, niveau 2 og niveau 3. Niveau 1 udgøres af de gode kanaler, niveau 2 af de meget prestigiøse kanaler, mens niveau 3 udgøres af enkelte excellente kanaler, som det er særligt vanskelige at publicere i, og som derfor udløser flere point, end niveau 1- og 2-kanaler.

Er autoritetslisterne det samme som BFI-listerne?

Ja. Listerne skiftede navn fra autoritetslisterne til BFI-listerne i 2017.

Hvor ser jeg de nyeste BFI-lister?

BFI-listerne kan downloades fra BFI’s hjemmeside og opdateres løbende.

Vil man se de nyeste og mest opdaterede lister, kan de ses på bfi.fi.dk. Har man ikke allerede en profil kræver dette, at man opretter sig som bruger (for eksempel forsker eller ekstern forslagsstiller). Derefter kan listerne ses under overskriften ”forslag” ved at fremsøge den ønskede BFI-liste.

Hvad er niveaudeling?

Niveauinddeling er den proces, hvor forskerne i faggrupperne nominerer serier til enten niveau 2 eller niveau 3. Hver faggruppe varetager en del af den samlede BFI-liste for serier og er dermed ansvarlige for at foreslå en placering af de enkelte serier på de tre forskellige niveauer. Placeringen af serier sker på baggrund af verdensproduktionen, som angiver hvor stor en andel af videnskabelig produktion, som udkommer i hver enkel serie.

Niveauinddeling finder sted hvert andet år om efteråret og gælder for de følgende to år. Fagligt Udvalg er ansvarlige for den endelige godkendelse af faggruppernes niveauinddeling.

Hvornår finde niveaudeling sted?

Niveauinddeling foregår i efteråret hvert andet år. Næste niveauinddelingsproces går i gang 1. september 2017 og forventes afsluttet lige inden jul. Niveauinddelingen for så vidt angår niveau 2 og niveau 3 ligger fast de følgende to år. Der kan løbende ske opdateringer af niveau 1.

Hvad er niveau 3, og hvornår indføres niveau det?

Niveau 3 er et nyt niveau, som udløser flere point end niveau 2. Faggrupperne kan vælge at nominere enkelte excellente serier til det højeste niveau 3, som dermed udløser flest point at publicere i. I modsætning til niveau 2, som gælder for de følgende to år, vil niveau 3 gælde for de følgende fire år.
Faggrupperne har mulighed for at indstille niveauinddeling på niveau 1, 2 og 3 for første gang i efteråret 2017.

Forslag til BFI-systemet

Hvordan foreslår jeg nye tidsskrifter, konferenceserier bogserier og forlag til BFI-listerne?

Alle kan foreslå nye serier eller et nyt forlag til BFI-listerne. Dette gøres via BFI-systemet på bfi.fi.dk. Du logger ind i systemet og går til fanen ”Forslag”. Hvis du ikke allerede er, bruger har du mulighed for at oprette en profil. Som bruger har du mulighed for at søge serier eller det forlag frem. Finder du ikke det du søger, kan du foreslå det. Dette gøres ved at udfylde en formular på siden.

Hvem godkender forslag til BFI-listerne

Når et nyt forslag stilles til BFI-listerne gennemgås de først BFI-systemets kvalitetsmanager, der sikrer, at de bibliometriske data er fyldestgørende. Hvis det er et forslag til serie-listen, sendes det derefter til den eller de faggrupper, som skal vurderes forslagets kvalitet og relevans for danske forskere. Hvis der er tale om et forlag, sendes forslaget til Fagligt Udvalg, som i den sammenhænge foretager vurderingen.

Hvorfor har jeg ikke hørt noget fra behandlingen af mit forslag?

Behandlingstiden på forslag varierer da den afhænger af faggruppernes mulighed for at mødes og antallet af forslag den enkelte faggruppe modtager. Du kan være med til at sikre en hurtig behandlingstid, ved at sørge for at dit forslag har korrekte og fyldestgørende bibliometriske data, og ved at tjekke at kanalen ikke allerede er på BFI-listen eller er foreslået inden du stiller dit forslag.

Der er en kanal, jeg ikke kan finde på BFI-listen!?

En kanal kan stå skrevet på flere måder. Derfor kan det være en fordel at prøve at søge på flere forskellige varianter af titlen, for at være sikker på den ikke findes på BFI-listen.
Hvis kanalen ikke findes på BFI-listerne, kan det være fordi en faggruppe eller Fagligt Udvalg har besluttet at fjerne den, den har ændret titel eller den ikke har været på listen før. Hvis den ikke har været på listen før kan du foreslå den.

Hvordan får man ændret titler og andre oplysninger på serier og forlag?

Hvis en kanal har forkerte eller forældede oplysninger kan man oprette forslag til ændringer i BFI-systemet. Forslag til ændringer foretages på samme måde som forslag af nye titler. Se herover.

BFI-systemet: Adgang og høstresultater

Hvad er den bibliometriske forskningsindikator?

På BFI-systemets forside finder du et link, hvor der står ”Glemt adgangskode?”. Tryk på linket for at komme til en side, hvor du kan indtaste den e-mail adresse du har oprettet din brugerprofil med. Herefter får du tilsendt et link til en side, hvor du kan lave et nyt password.
Hvis du er ansat på et dansk universitet har du mulighed for at logge ind via WAYF.

Hvis du alligevel ikke kan logge ind i BFI-systemet kan du skrive en e-mail til BFI-sekretariatet på bfi@ufm.dk, så hjælper vi dig med dit problem.

Senest opdateret 27. februar 2017