Forskningsbarometer

Forskningsbarometret, beskriver kvaliteten og profilen af dansk forskning ved hjælp af statistiske indikatorer i et bredt perspektiv. Forskningsbarometret er både rettet mod forskningsverdenen, politikerne og samfundet i bredere forstand.

Dansk forskning i internationalt perspektiv

Gennem et bredt udsnit af indikatorer tegnes et billede af kvaliteten af dansk forskning belyst gennem tre tematikker: international konkurrence om forskningsmidler, danske universiteter på internationale universitetsranglister og forskningsresultater. Tilsvarende beskrives profilen af dansk forskning via bl.a. udgifter til forskning og udvikling, forskningspersonale og den danske publiceringsprofil.

 

Viser 1-8 af 8 resultater
Forskningsbarometer 2016
Publiceringsdato 23. december 2016 Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Forskningsbarometer 2015
Publiceringsdato 13. januar 2016 Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Research and Innovation Indicators 2014
Publiceringsdato 07. november 2014 Research and Innovation Indicators 2014, tidligere Forskningsbarometeret, belyser profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Forskningsbarometer 2013
Publiceringsdato 21. januar 2014 Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Forskningsbarometer 2012
Publiceringsdato 31. december 2012 Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv
Forskningsbarometer 2011
Publiceringsdato 27. februar 2012 Der foreligger nu en opdatering af et udvalg af de statistiske indikatorer, som indgik i ”Forskningsbarometer 2010”.
Forskningsbarometer 2010
Publiceringsdato 27. oktober 2010 Forskningsbarometeret 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil i et internationalt perspektiv.
Forskningsbarometer 2009 - Dansk forskning i internationalt perspektiv
Publiceringsdato 22. september 2009 Forskningsbarometer 2009 tegner for første gang et samlet billede af kvalitet, styrkepositioner og nicher i dansk forskning. Barometerets indikatorer er baseret på de nyeste tal fra ind- og udland og er alle præsenteret i internationalt perspektiv.
Internationale rapporter om det danske innovationssystem        

Dokumentet indeholder relevante publikationer på engelsk udgivet i årene 2010-2013, omhandlende det danske innovationssystem. Publikationerne er inddelt i forskellige emneområder som forsøger at nå rundt om hele innovationssystemet.