EU's rammeprogram for forskning

Hvordan klarer danske forskergrupper og virksomheder sig i EU’s programmer for forskning og innovation?

Med analyser og statistik stiller vi skarpt på Danmarks deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Hent de nyeste tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 (H2020).

Tal om Horizon 2020

Hvert halve år offentliggør vi tal fra Europa-Kommissionen om Danmarks deltagelse i Horizon 2020. Se de nyeste tal:

Danmarks deltagelse i H2020's forgænger, EU's 7, rammeprogram (FP7)

Styrelsen for Forskning og Innovation, det nuværende Styrelsen for Forskning og Uddannelse, gennemførte i 2015 en analyse af effekterne forbundet med at deltage i FP7-finansierede forskning og innovation. Analysens konklusioner kan læses i følgende rapport: 

 

Senest opdateret 27. april 2017