Administration af bevilling - Når du har fået støtte

Her finder du skemaer og vejledninger m.v. til fasen, efter du er blevet bevilget støtte.
Kontakt Bevillingsadministrationen       

E-mailadresse: bevilling@ufm.dk

Telefonnummer 33 92 92 00 (telefontid hverdage 9-12)

'Vilkår for bevillinger'       

'Vilkår for bevillinger' gælder for bevillinger, hvor der i bevillingsbrevet er henvist til vilkårene.  

Bevillingsadministration via e-grant       

‘e-grant’ er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) selvbetjeningsportal, hvor du og din administrator kan logge på e-grant og få et overblik over jeres bevillinger samt uploade regnskaber, rapporter og andet materiale vedrørende bevillingen. Hvis din bevilling er tilgængelig via selvbetjeningsportalen, vil du have modtaget besked herom fra SIU.

Vær opmærksom på, at administrator først har adgang til bevillingen, når du som bevillingshaver har inviteret administrator. 

 

Skemaer       

Her findes skemaer til faglig rapport, års- og slutregnskaber, ændring af projektperioden mv.

Spørgsmål og svar       

Typiske spørgsmål om administrationen af en bevilling. Du kan f.eks. få svar på, hvordan man indsender en e-faktura, hvordan man søger om projektforlængelse, udsættelse af frister mv.

Senest opdateret 02. december 2016