Om EuroCenter og EU-DK Support

Vi guider dig med at søge finansiering fra Horizon 2020. EU-rådgivere i EuroCenter og EU-DK Support netværket kan besvare dine spørgsmål og vejlede dig om din ansøgning eller dit projekt.

Vi hjælper dig med at få svar på dine spørgsmål om Horizon 2020

EuroCenters services

EuroCenter er nationalt kontaktpunkt (NCP) for Horizon 2020 i Danmark. Vi rådgiver dig om dine muligheder i Horizon 2020 og vejleder dig om, hvordan du f.eks. udarbejder en succesfuld ansøgning til Horizon 2020.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning pr. mail og telefon
  • Kundemøder
  • Kurser, netværksmøder, webinarer, informationsmøder m.m.
  • Magasinet EU-Information
  • Twitter twitter.com/EuroCenter_DK
  • LinkedIn www.linkedin.com/company/eurocenter-dk

Kontakt os på telefon 3544 6240. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 10-15 og fredag 10-14:30. Du kan også skrive til os på e-mail eller via Twitter @EuroCenter_DK

Andre rådgivere

Udover EuroCenters rådgivning kan du få hjælp af:

EU-DK Support

EU-DK Support logoEuroCenter er koordinator for det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support. Netværket tæller ca. 45 organisationer rundt om i landet. Rådgiverne dækker EU's programmer for forskning, innovation, erhvervsudvikling m.m.

DANRO

Med sæde i Bruxelles varetager DANRO danske forskningsinteresser overfor Europa-Kommissionen. DANRO hører under Styrelsen for Forskning og Innovation og har et tæt samarbejde med EuroCenter.

De danske innovationscentre i udlandet

Innovationscenter logoDe danske innovationscentre i Brasilien, Kina, Korea, Indien, Tyskland og USA hjælper danske universiteter, institutioner, virksomheder m.fl., der søger Horizon 2020-partnere i disse lande. Innovationscentrene hører under Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Netværk

EU-ERFA-gruppen

EuroCenter varetager sekretariatsfunktionen for netværket EU ERFA-gruppen. Medlemmerne er offentligt ansatte, der arbejder med Horizon 2020. Det er gratis at deltage.

Netværket skal bidrage til at styrke videnniveauet om Horizon 2020 blandt de administrative medarbejdere på offentlige forskningsinstitutioner.

ERC-ERFA-gruppen

Formålet med gruppen er give danske institutioner med interesse for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) mulighed for at udveksle erfaringer og at give input til vores  arbejde med at styrke dansk deltagelse i ERC under Horizon 2020. Der afholdes to til tre årlige møder i gruppen.

Interesserede kan henvende sig til:

Senest opdateret 05. januar 2017