Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Find danske tilskudsprogrammer

Forsknings- og innovationsprogrammer

Tilskud til fri forskning       

 

Det Frie Forskningsråd

Bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner


Det Frie Forskningsråds bevillinger til yngre talentfulde forskningsledere i Danmark

  Tilskud til forskningsformidling       

  Støtte til initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Tidligere Tips- og Lottomidler.


  Støtte til lokale arrangementer


  Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi

  EU-DK-Hjemtag       

  Tilskud til offentlige og private institutioner samt virksomheder til aktiviteter, der kan engagere ansøgere, der ikke tidligere har deltaget i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. 

  Arktisk forskning       

  Støtte til ph.d.- og postdoc-stipendier vedrørende arktisk forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

  EUopSTART       

  Tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske og internationale forskningsprogrammer.

  EU og internationale programmer       

  Alt om muligheder for tilskud gennem Horizon 2020 til bilateralt samarbejde, internationale netværk, workshops, udlandsophold mv. samt EU og nordiske programmer.

  Åbne midler       

  Støtte til samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner


  Strategisk forskning - NU under Innovationsfonden       

  Innovationsfonden

   

  • Fremtidens energiteknologier og –systemer
  • Konkurrencedygtige miljøteknologier og -løsninger

  • Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed og livsstil
  • Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter, herunder produktionssystemer og processer i fødevareerhvervet
  • Økologisk fødevareproduktion

  • Strategiske vækstteknologier med særligt fokus på nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi
  • Strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier samt informations- og kommunikationsteknologi

  • Klinisk forskning og forskning i sundhed og livskvalitet
  • Stamcelleforskning

  • Freds- og konfliktforskning

  • Bæredygtig transport og infrastruktur
  Programmer - NU under Innovationsfonden       

  Innovationsfonden

   

  Treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet


  Tilbud til små og mellemstore virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder


  Støtte til samarbejdsprojekter mellem SMV'er og videninstitutioner. Formålet er at øge virksomhedernes innovationskapacitet og introducere dem til mulighederne ved samarbejde med videninstitutioner.


  Støtte til samarbejde om forskning og innovation mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivere


  SPIR-initiativet skal styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation

  Senest opdateret 13. august 2013