Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Find danske tilskudsprogrammer

Forsknings- og innovationsprogrammer

Tilskud til fri forskning       

 Danmarks Frie Forskningsfond logo

Bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner


Det Frie Forskningsråds bevillinger til yngre talentfulde forskningsledere i Danmark

 

 

  Tilskud til forskningsformidling       

  Støtte til initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Tidligere Tips- og Lottomidler.


  Støtte til lokale arrangementer


  Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi

  EU-DK-Hjemtag       

  Tilskud til offentlige og private institutioner samt virksomheder til aktiviteter, der kan engagere ansøgere, der ikke tidligere har deltaget i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. 

  EUopSTART       

  Tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske og internationale forskningsprogrammer.

  EU og internationale programmer       

  Alt om muligheder for tilskud gennem Horizon 2020 til bilateralt samarbejde, internationale netværk, workshops, udlandsophold mv. samt EU og nordiske programmer.

  Arktisk forskning       

  Støtte til ph.d.- og postdoc-stipendier vedrørende arktisk forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

  Programmer under Innovationsfonden       

  Innovationsfonden

  Erhvervsforsker dækker over ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter, hvor kandidaten ansættes i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution

  Grand Solutions projekter har højt ambitionsniveau hvad angår økonomisk værdi, skabelse af nye arbejdspladser eller konkrete løsninger på samfundsudfordringer. Finansieringen er typisk på mellem 5 og 30 millioner kroner, og projekterne er som oftest af 2 til 5 års varighed.

  InnoBooster er et program for små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere og entreprenante forskere med et CVR-nummer.

  Iværksætterpilot er et program, der tilbyder rådgivning og finansiering til nyuddannede med innovative iværksætterideer. 

  Landdistriktsvækstpilot er et program for virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt hvor de skal bruge en kandidat med en videregående uddannelse.

  Internationale samarbejder er programmer med internnationale muligheder fort små og mellemstore virksomheder.

  Tidligere programmer

  Programmerne Videnpiloter, videnkupon, Innovationskonsortier og SPIR udbydes ikke længere.

  Senest opdateret 15. juni 2017