EUopSTART

Fra den 28. februar 2017 er der igen mulighed for at søge tilskud fra EUopSTART-ordningen. EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.

Årets 2. cut off for ansøgninger til EUopSTART var den 29. maj kl. 12.00. Vi fik 74 ansøgninger, som nu er ved at blive evalueret. Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden udgangen af juni måned.

Næste og sidste cut off i år er den 30. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til konsulentydelser kan højst udgøre 70% af det samlede tilskud.

Vær opmærksom på:

  1. Listen over programmer, der kan anvendes EUopSTART-tilskud til at søge, er udvidet med Programmet for Forskningsinfrastruktur.
  2. Der kan udelukkende ydes tilskud til at udarbejde ansøgninger til trin 1 i 2-trins-opslag. Der kan således ikke ydes tilskud til at udarbejde ansøgninger til trin 2. Det gælder dog ikke for SMV-instrumentet, hvor der fortsat kan søges tilskud til at udarbejde ansøgninger til fase 2.
  3. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil den 31. oktober 2017. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger. Der vil være tre cut off-datoer i løbet af 2017, hvor vi efterfølgende vil behandle de ansøgninger, der er indkommet frem til cut-off datoen. Disse datoer er 27. marts, 29. maj og 30. oktober, alle tre dage kl. 12.00.
  4. Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før den førstkommende cut off dato. Vejledningen fremgår af ansøgningsskemaet.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

 

Senest opdateret 07. juni 2017