EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Der bliver mulighed for at søge EUopSTART-tilskud i 2017, og det vil fremgå af siden, når vi åbner for ansøgninger.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til ekstern bistand kan maksimalt udgøre 70% af det samlede tilskud.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Senest opdateret 06. februar 2017