EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

Vi har tidligere oplyst her på hjemmesiden, at vi regnede med at kunne sende svar ud i begyndelsen af august til ansøgerne til EUopSTART-programmets ansøgningsrunde den 1. juli 2014.

Det har imidlertid vist sig at være mere kompliceret end først antaget at udrede årsagen til og konsekvenserne af de tekniske problemer, der opstod, da mange ansøgere inden for et meget kort tidsrum forsøgte at sende deres ansøgning. Vi er ved at nå frem til en løsningsmodel og regner med i løbet af september at kunne sende svar ud til alle ansøgere. Når løsningsmodellen er endeligt fastlagt, vil vi give en kort orientering herom på denne side. 

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 15. august 2014
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: 72318252
E-mail: lel@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 91337943
E-mail: llm@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: 72318238
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It