EUopSTART

Sådan afrapporteres og udbetales en bevilling
Vilkår for bevillinger
Checkliste ansøgningsskema - 2015
EUopSTART
Fra den 18. september 2015 er der igen mulighed for at søge tilskud fra EUopSTART-ordningen. EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation.
Opslagstekst EUopSTART - september 2015
Call for applications for EUopSTART
September 2015
Opslag til EUopSTART 2015 (engelsk) (pdf)

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It