EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

Ansøgningsfrist

Der modtages ikke flere ansøgninger.

Ansøgninger kan igen indsendes fra juli 2014. Nærmere oplysninger følger.

EUopSTART er en ordning, der blev etableret i 2011 med afsæt i fire tidligere virkemidler.

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 02. april 2014
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: 72318252
E-mail: lel@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 91337943
E-mail: llm@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It