EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

EUopSTART 2015

Styrelsen for Forskning og Innovation har igangsat en proces for at undersøge, hvordan forprojektordningen, EUopSTART, skal se ud i 2015.

EUopSTART skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til europæiske forskningsmidler ved at medfinansiere potentielle danske deltageres ressourcekrævende og forberedende arbejde med ansøgninger til europæiske forskningsprogrammer.

Ordningen har i 2014 været særdeles populær, og mange flere har søgt, end der har været finansiering til. Den store interesse skyldes uden tvivl lanceringen af EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, i januar 2014. Vi vil nu gennemføre en tilpasning af EUopSTART, så der bliver større overensstemmelse mellem efterspørgslen af tilskud og de midler, der er til rådighed.

I processen med at undersøge, hvordan EUopSTART fremadrettet skal se ud, afholder styrelsen bl.a. en workshop for eksterne interessenter.

Vi stiler mod at kunne åbne for ansøgninger igen i begyndelsen af 2015. Da der vil komme ændringer til EUopSTART-opslaget, er det vigtigt, at ansøgere ikke anvender opslaget fra 2014 som udgangspunkt for nye EUopSTART-ansøgninger. Så snart tidsplanen for 2015 ligger fast, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden.  

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 22. oktober 2014
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 52
E-mail: lel@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 51
E-mail: llm@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: +45 72 31 82 38
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It