EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

Styrelsen åbnede den 1. juli 2014 kl. 9.00 for ansøgninger til EUopSTART-programmet.

Vi var klar over, at programmet er populært og ventede mange ansøgninger. Men tilstrømningen af ansøgninger lige fra åbningen kl. 9.00 var meget stor, og vi modtog således i løbet af godt 1 ½ time 240 ansøgninger med et samlet ansøgt tilskud på ca. 25 mio. kr. Det beløb skal sammenholdes med, at der er afsat 12 mio. kr. til at støtte ansøgninger i denne ansøgningsrunde. Da ansøgninger til EUopSTART-programmet, som nævnt i opslaget, behandles efter først-til-mølle-princippet, besluttede vi at lukke for modtagelse af flere ansøgninger fra kl. 10.40.

Det har vist sig, at det store ansøgningspres førte til, at nogle ansøgere oplevede tekniske problemer i ansøgningssystemet, som kan have forsinket deres ansøgningstidspunkt. Derfor har styrelsen sammen med vores IT-leverandør igangsat et udredningsarbejde, som skal konsolidere ansøgningsrækkefølgen. 

Vi vil snarest her på hjemmesiden vende tilbage med information om, hvad resultatet af denne udredning bliver.

Styrelsen skal naturligvis beklage de tekniske problemer i ansøgningsprocessen og forventer at kunne udsende afgørelser på de enkelte ansøgninger i begyndelsen af august 2014.

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 21. juli 2014
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: 72318252
E-mail: lel@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 91337943
E-mail: llm@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: 72318238
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It