EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

Løsningsmodel for EUopSTART-uddelingen i 2. halvdel af 2014.

Det har desværre ikke været teknisk muligt at udforme en retvisende liste over tilskudsberettigede ansøgninger efter ”først-til-mølle-princippet”. På denne baggrund har Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at tildele en reduceret bevilling til alle ansøgninger, der opfylder de opstillede ansøgningskriterier. For at kunne tildele alle støtteværdige ansøgninger en reduceret bevilling har Folketingets Finansudvalg bevilget yderligere 5 mio. kr. til ordningen, hvorfor ministeriet har fået mulighed for at give en bevilling på 75 procent af det ansøgte beløb til alle ansøgninger, der opfylder ansøgningskriterierne. Det vurderes, at de fleste ansøgere med den reducerede bevilling vil have mulighed for at få den nødvendige bistand til udarbejdelse af den enkelte ansøgning.

Den enkelte ansøger kan forvente at modtage et tilsagns- eller afslagsbrev i løbet af september 2014.

Styrelsen for Forskning og Innovation beklager de tekniske problemer og den efterfølgende lange sagsbehandlingstid.

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 03. september 2014
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: 72318252
E-mail: lel@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 72318451
E-mail: llm@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: 72318238
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It