EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Der kan ikke længere indsendes ansøgninger til EUopSTART i 2016. Så snart vi ved, om der bliver afsat midler til ordningen på finansloven i 2017, opdaterer vi siden.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 52
E-mail: lel@fi.dk

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af opslagsteksten.

Særligt for opslaget 2016

I forhold til opslaget i efteråret 2015 er der følgende væsentlige ændringer:

  1. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil 31. oktober 2016. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger. Der vil være tre cut off-datoer i løbet af 2016, hvor vi efterfølgende vil behandle de ansøgninger, der er indkommet frem til cut-off datoen. De tre cut off-datoer er den 13. maj, 29. august og 31. oktober 2016.
  2. I 2-trins opslag kan der udelukkende søge tilskud til at udarbejde ansøgninger til trin 1. Der kan således ikke længere ydes tilskud til at udarbejde ansøgninger til trin 2. Det gælder dog ikke for SMV-instrumentet, hvor der fortsat kan søges tilskud til at udarbejde ansøgninger til fase 2.
  3. Højst 70 procent (mod tidligere 50 procent) af tilskuddet kan anvendes til at indkøbe konsulentydelser.

Det samlede regelsæt for ordningen, herunder tilskudsmulighederne til de forskellige projekttyper, fremgår af opslagsteksten.

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til ekstern bistand kan maksimalt udgøre 70% af det samlede tilskud.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Senest opdateret 01. november 2016