EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer. Der er åbent for ansøgninger i perioden 9. februar – 13. marts 2015 kl. 12.

Der er lukket for ansøgninger til EUopSTART-ordningen for denne gang.

Vi er nu i gang med at sende svar ud til alle de 179 ansøgere, der i februar og marts sendte ansøgninger ind om EUopSTART-tilskud. Vi regner med, at det vil tage et par uger, før alle har fået svar.

Alle ansøgninger er blevet vurderet i forhold til de parametre, der var nævnt i opslagsteksten:

  • Ansøger beskriver klart og konkret idéen (formål og indhold) for forsknings- og udviklingsprojektet.
  • Ansøger gør på overbevisende måde rede for sammenhængen mellem projektidéen og det EU-opslag, der søges tilskud til.
  • Ansøger redegør for, at projektidéen og det skitserede konsortium tilsammen passer til det ønskede delprogram, EU-opslag og projekttype.
  • Ansøger kan på en overbevisende måde redegøre for sammenhængen mellem de forventede effekter, der efterspørges i call/topic-teksten, og det projekt, der planlægges gennemført (”impact”).
  • Ansøger har opstillet et realistisk budget i forhold til projektets omfang.

Det er hensigten, at der bliver åbnet for EUopSTART-ansøgninger igen i slutningen af september 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation.

Ændringer i ordningen

Vær opmærksom på, at der er en række væsentlige ændringer i forhold til tidligere EUopSTART-opslag

I forhold til tidligere opslag er der, blandt andet efter drøftelser med en række EUopSTART-interessenter, sket en række ændringer i ordningen. De væsentligste er:

  • Først-til-mølle-princippet er afskaffet. Ansøgningerne vurderes udelukkende ud fra deres kvalitetsmæssige indhold
  • Der ydes ikke længere tilskud til udarbejdelse af ansøgninger til Det Europæiske Forskningsråd eller til forhandling af kontrakter.

Det samlede regelsæt for ordningen, herunder tilskudsmulighederne til de forskellige projekttyper, fremgår af:

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af opslagsteksten.

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%.

Ansøgninger sendes via det elektroniske ansøgningssystem, E-grant, i Styrelsen for Forskning og Innovation. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Engelsk version af opslaget

Ansøgningsskemaet findes kun på dansk.

Næste opslag

Vi forventer, at næste opslag af EUopSTART-midler bliver i september 2015.

Senest opdateret 06. maj 2015
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 52
E-mail: lel@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: +45 72 31 82 38
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It