EUopSTART

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

EUopSTART 2015


Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) er i gang med at udvikle en ny model for EUopSTART-ordningen. Arbejdet har blandt andet involveret en workshop med 20 eksterne interessenter fra virksomheder, universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og regionerne. FI har fået mange nyttige input, der sammen med de erfaringer, styrelsen i øvrigt har med EUopSTART og Horizon2020, snart vil munde ud i en revideret ordning, der fortsat har følgende mål:

  • Flere gode danske ansøgninger til H2020.
  • Flere SMV-ansøgere
  • Ubureaukratisk sagsbehandling og ”objektive” evalueringskriterier med større fokus på kvalitet
  • Større overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilskudsmidler.

Styrelsen forventer, at den væsentligste ændring i forhold til den tidligere version af EUopSTART vil være, at der ikke længere bliver tale om, at ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet. Der er dog stadig en begrænset bevilling på 20 mio. kr. for hele 2015 til rådighed, så det må forudses, at det bliver nødvendigt med en prioritering af ansøgninger. Styrelsen forventer, at denne prioritering vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgningernes kvalitet i forhold til de ansøgningskriterier, der vil gælde for EUopSTART.
Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den næste ansøgningsrunde bliver, men FI sigter mod at kunne åbne for en ny runde i løbet af første kvartal af 2015.
Når det sker, vil ansøgere kunne læse mere her på hjemmesiden om vilkår, ansøgningsfrister mv. 

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer. Der kan søges om tilskud til følgende virkemidler:

  • Forberedelse af en ansøgning til europæiske forskningsprogrammer
  • Forberedelse af en ansøgning til Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • Forhandling af en tilskudaftale

Hvem kan få tilskud?

Tilskud kan gives til EUopSTART-ansøgninger, der er til gavn for dansk forskning eller innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark. Det er organisationen og ikke individet, der søger EUopSTART-midler.

Senest opdateret 21. januar 2015
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 52
E-mail: lel@fi.dk
Chefsekretær
Telefon: +45 72 31 82 38
E-mail: chib@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It