Videnpiloter

Videnpiloter er et tilbud til virksomheder med 2-100 fuldtidsansatte om tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder – en videnpilot.

Rådet for Teknologi og Innovation er nu en del af Danmarks InnovationsFond


Rådet for Teknologi og Innovation er pr. 1. april nedlagt. Indholdet herunder er en del af InnovationsFonden.

En videnpilot er en medarbejder med en uddannelse på bachelorniveau eller højere. Medarbejderen ansættes til at udføre et projekt, der skaber en væsentlig forandring i virksomheden.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Det gives bevilling efter ”først til mølle”.

Råd og tips til ansøgning

Der er nu en sektion med råd og tips til videnpilotansøgning. Læs om hvad vi mener, når vi siger innovation, og hvad du skal tænke på, når du skriver ansøgningen.

Kontakt

Telefontid mellem:
kl. 10 -13:00 på telefon
7231 8280.
e-mail: videnpilot@fi.dk

Ansøgning uden videnpilot nu mulig

Det er nu muligt for virksomheder at søge om tilskud til ansættelse af videnpilot uden allerede at have fundet videnpiloten.

Hvis ansøgningen godkendes, har virksomheden et halvt år til at finde en højtuddannet, der gerne vil være videnpilot.

Region Syddanmark

InnovationsFonden har etableret et pilotprojekt med Region Syddanmark og Væksthus Syddanmark om Videnpilotordningen. Derfor skal ansøgninger fra virksomheder i Region Syddanmark gå igennem Væksthus Syddanmark .

Bevillingsgrænser

I 2014 har Videnpilotordningen 45 mio. kr. til rådighed. Heraf kan op til 20 mio. kr. bruges til videnpiloter med mellemlang videregående uddannelse (bachelorniveau). Resten anvendes til videnpiloter med lang videregående uddannelse (kandidatniveau).

Hvis der uddeles så mange midler, at ordningen nærmer sig disse grænser, vil vi melde det ud her på hjemmesiden. Indtil da kan man gå ud fra, at der er tilstrækkelige midler til videnpiloter af begge slags.

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist?

Private virksomheder med 2-100 fuldtidsansatte i samtlige seneste 12 måneder. Der er ingen ansøgningsfrister, og ansøgninger kan indsendes løbende.

Hvad kan du søge støtte til?

Videnpiloten skal udføre et projekt i virksomheden på 12 måneder. Projektet skal understøtte en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar, innovativ idé.

Emnet kan f.eks. være udvikling af produkter, processer, større organisationsændringer, innovative (særlige) markeds-undersøgelser og innovativ (særlig) markedsføring. Projektet skal skabe væsentlige forandringer i virksomheden.

Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som f.eks. certificering.

Nyt videnbaseret innovationsprogram på vej

Videnpilot- og Videnkupon-indsatsen forventes fra juni 2014 at blive samlet i et nyt videnbaseret innovationsprogram, der også vil rumme flere nye muligheder for små og mellemstore virksomheder. Når det nye innovationsprogrammet er indført, vil de aktiviteter, der i dag søges via Videnpilot- og Videnkuponordningerne, skulle søges inden for det nye programs rammer.

Senest opdateret 01. april 2014

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It