Udlodningsmidler (de tidligere Tips- og lottomidler)

ANSØGNINGSFRIST FORLÆNGET TIL 8. FEBRUAR 2016. Du kan søge støtte til konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 51
E-mail: mag@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 47
E-mail: hepo@fi.dk

Udlodningsmidler

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler en del af overskuddet fra Danske Spils midler. 

Hvad kan du søge støtte til?

Ansøgningsfrist - FORLÆNGET

På grund af teknisk e problemer i e-grant er fristen for ansøgning til udlodningsmidler udsat til mandag den 8. februar kl. 12.00. Følg med på portalens driftsstatus:

Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne få støtte fra det forskningsrådgivende system.

Ansøgninger om støtte til produkter, der udsendes gratis til f.eks. uddannelsesinstitutioner eller lægges gratis tilgængeligt på internettet, prioriteres normalt også højt.

Støtte gælder alene køb af tjenesteydelser

Der skal være tale om ydelser ”købt ude i byen”, for eksempel trykning og udsendelse af materialer, leje af udstyr og lignende, annoncering, produktion af hjemmesider, online spil, dvd’er, cd-rom’er, film, køb af ekstern konsulentbistand m.v.

Du kan ikke få støtte til drift (fx intern løn), ombygning og anskaffelser, rejser og studieophold. Overhead og revisionsudgifter kan heller ikke dækkes af støtten.

Hvem kan søge?

Personer, grupper eller organisationer kan søge støtte til enkeltprojekter.

I princippet kan alle søge. Der er dog enkelte undtagelser:

  • Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende kan ikke få støtte til formål, som de efter lov eller andre gældende regler skal varetage og får bevilling til
  • Ansøgere, som tidligere har fået bevilget støtte, men ikke har overholdt retningslinjerne for støtte fra Udlodningsmidlerne.
Senest opdateret 01. februar 2016