Udlodningsmidler 2014 (de tidligere Tips- og lottomidler)

Du kan søge støtte til konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet.

Udlodningsmidler 2014

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser uddeler i 2014 ca. 6,7 mio. kr. af overskuddet fra Danske Spils midler. 

Hvad kan du søge støtte til?

Ansøgningsfrist

3. februar 2014 kl. 12.00.

Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne få støtte fra det forskningsrådgivende system.

Vi prioriterer projekter med stor nyhedsværdi (fagligt indhold, form, virkemidler mv.). Ansøgninger om støtte til produkter, der udsendes gratis til f.eks. uddannelsesinstitutioner eller lægges gratis tilgængeligt på internettet, prioriteres normalt også højt.

Støtte gælder alene køb af tjenesteydelser

Der skal være tale om ydelser ”købt ude i byen”, for eksempel trykning og udsendelse af materialer, leje af udstyr og lignende, annoncering, produktion af hjemmesider, online spil, dvd’er, cd-rom’er, film, køb af ekstern konsulentbistand m.v.

Du kan ikke få støtte til drift (fx intern løn), ombygning og anskaffelser, rejser og studieophold. Overhead og revisionsudgifter kan heller ikke dækkes af støtten.

Vi lægger vægt på, at projektet/aktiviteten har almen og/eller aktuel interesse, og at der ved fordelingen af puljen samlet set sker en bred faglig dækning.

Hvem kan søge?

Personer, grupper eller organisationer kan søge støtte til enkeltprojekter.

I princippet kan alle søge.

Der er dog enkelte undtagelser:

  • Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende kan ikke få støtte til formål, som de efter lov eller andre gældende regler skal varetage og får bevilling til
  • Ansøgere, som tidligere har fået bevilget støtte, men ikke har overholdt retningslinjerne for støtte fra Udlodningsmidlerne.
Senest opdateret 09. oktober 2014
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: 72318351
E-mail: mag@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 72318247
E-mail: hepo@fi.dk
Fuldmægtig
Telefon: 72318451
E-mail: llm@fi.dk

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It