Videnpilot

Videnpilotordningen er nedlagt som selvstændig ordning. Små og mellemstore virksomheder, der vil søge om tilskud til en højtuddannet medarbejder kan gøre det via InnoBooster-programmet. hører under Innovationsfonden.

Hvis din virksomhed allerede har et igangværende videnpilot-projekt, kan du finde relevant information hos Innovationsfonden.

Innovationsfonden

InnoBooster-programmet hører under Innovationsfonden.

Senest opdateret 15. december 2014

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It