Bilag mv. der ikke kan udfyldes i e-ansøgningssystemet.
Viser 1-20 af 20 resultater
Bilag A til Fase 1-ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 07. februar 2013 Bilag A til Fase 1-ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd.
Bilag A – Innovationsnetværk
Publiceringsdato 11. februar 2013 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bilag B – Innovationsnetværk
Publiceringsdato 11. februar 2013 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bilag G - DSF Bilateral Form
Publiceringsdato 21. februar 2013 "DSF Bilateral Form" er et skema til brug ved bilaterale ansøgninger.
Bilag H - DSF Information Table for Sino-Danish Project Proposals
Publiceringsdato 21. februar 2013 "Information Table" er et skema til brug ved ansøgninger til dansk-kinesiske samarbejdsprojekter.
DFF - budgetskabelon
Publiceringsdato 29. januar 2013 Det Frie Forskningsråds budgetskabelon "DFF-budget" skal bruges ved alle ansøgninger til DFF.
DFF - budgetunderskrifter
Publiceringsdato 29. januar 2013 Det Frie Forskningsråds bilag til bekræftelse af budget skal vedlægges alle ansøgninger til DFF.
DFF - fagkoder til ansøgninger
Publiceringsdato 24. januar 2013 Oversigt over fagkoder der skal angives i forbindelse med ansøgninger til Det Frie Forskningsråd.
DFF - Ph.d.-stipendier uden for universiteterne: Eksempler på omfattede institutioner
Publiceringsdato 17. juni 2013 Her finder du en oversigt med eksempler på institutioner, der er omfattet af Det Frie Forskningsråds virkemiddel "Ph.d.-stipendier uden for universiteterne".
DSF Total Forms
Publiceringsdato 21. februar 2013 "DSF Total Forms" er budgetskemaet til brug ved endelige ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd
DSF Årsopdelt budgetskema til bevillinger
Publiceringsdato 25. februar 2013 Regneark, der skal bruges til udformning af budgetter, når der er truffet beslutning om bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd
EUDP/DSF Bilag 1
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 1 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF
EUDP/DSF Bilag 2
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 2 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF. Gantt chart.
EUDP/DSF Bilag 6
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 6 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF
EUopSTART - Bilag 8: De minimis-erklæring
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTART bilag 8. Hvis ansøger er en virksomhed, skal der udfyldes en de minimis-erklæring.
EUopSTART - Bilag 1: Forberedelse af en ansøgning
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTARTs bilag 1. Skal bruges ved alle ansøgninger om tilskud til forberedelse af en ansøgning. Undtaget er forberedelse af ansøgninger til ERC. Her bruges bilag 2.
EUopSTART - Bilag 2: Forberedelse af en ansøgning til ERC
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTARTs bilag 2. Skal bruges ved alle ansøgninger om tilskud til forberedelse af en ansøgning til ERC.
EUopSTART - Bilag 3a: Forhandling af en tilskudsaftale til Horizon 2020
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTARTs bilag 3a. Skal bruges ved alle ansøgninger om forhandling af tilskudsaftale til Horizon 2020.
EUopSTART - Bilag 3b: Forhandling af en tilskudsaftale til FP7
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTARTs bilag 3b. Skal bruges ved alle ansøgninger om tilskud til forhandling af tilskudsaftale til FP7.
Skema 3 til ansøgning om tilskud til tidsskrifter
Publiceringsdato 11. februar 2013 Skema 3 er et obligatorisk bilag til den elektroniske ansøgningsblanket.

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It