Du er her: Forside Minister og ministerium Ministeriet som arbejdsplads Uddannelses- og Forskningsministeriets personalepolitik

Uddannelses- og Forskningsministeriets personalepolitik

Uddannelses- og Forskningsministeriets personalepolitik er den overordnede ramme for alle de politikker, ministeriet har på personaleområdet.

To medarbejdere sidder i gård ved havebordUddannelses- og Forskningsministeriets personalepolitik tager udgangspunkt i, at ministeriet ønsker at være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, som med afsæt i ministeriets vision og mission har fokus på:

Vision og mission


Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden.

Det gør vi ved at sikre, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere i Europa.

 • Respekt
 • Relationer
 • Resultater

Personalepolitikken angiver den overordnede retning for ministeriets øvrige politikker på personaleområdet, såsom ministeriets kompetencestrategi samt arbejdsmiljø, trivsel og sundheds fokus.

Vi har som chefer og medarbejdere et fælles ansvar for, at personalepolitikken efterleves i hverdagen, så vi opnår de bedste resultater indenfor forskning, innovation og videregående uddannelser i Danmark.

Vi stræber efter at være en attraktiv og spændende arbejdsplads for chefer og medarbejdere, med gode muligheder for at blive udfordret og videreudviklet både fagligt og personligt.

Personalepolitikkens fokus

Respekt

Respekt for faglighed og forskellighed er en forudsætning for at opnå de bedste resultater og relationer.

Respekt handler om, at vi:

 • er troværdige og handler i overensstemmelse med det, vi melder ud
 • alle tager ansvar for at have et udfordrende fagligt og tillidsfuldt socialt miljø
 • anerkender, at mangfoldighed bidrager til at løse vores opgaver optimalt
 • tilstræber, at der er god balance mellem arbejde og fritid i alle livets faser.

Respekt skaber vi ved:

 • ærlig og direkte kommunikation
 • at anerkende forskellighed samt forskellige opgavetyper, både policy- og driftsopgaver
 • at være åbne overfor andre faglige perspektiver i opgaveløsningen
 • at behandle alle medarbejdere ligeværdigt
 • at have fokus på og fremme et godt arbejdsmiljø.

Relationer

Relationer er en forudsætning for at opnå de bedste resultater.

Relationer handler om, at vi:

 • samarbejder om opgaveløsningen både i egen institution samt på tværs i koncernen, så vi opnår resultater af høj kvalitet
 • bruger kollegers faglige og personlige kompetencer, erfaringer og viden, samt bruger de interne vidensnetværk
 • skaber gode relationer til eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Relationer skaber vi ved:

 • at være opsøgende og dele viden med andre – både internt i koncernen og eksternt
 • at have faglig respekt for hinandens fagområder, uddannelse og opgaver
 • at skabe kontakt til ministeriets eksterne interessenter
 • at rokere internt i koncernen eller eksternt
 • at deltage i faglige og sociale arrangementer.

Resultater

Vi er i vores opgaveløsning forpligtede i forhold til ministeren, regeringen, Folketinget og borgerne, der modtager vores ydelser og finansierer vores arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi opnår de bedste resultater.

Resultater handler om, at vi:

 • synliggør og når de mål, der er aftalt
 • tager ansvar for en helhedsorienteret opgaveløsning, som understøtter den politiske dagsorden
 • løser alle typer af opgaver serviceorienteret og effektivt med kvalitet for øje 
 • har lyst og mod på, at tænke innovativt og skabe nye løsninger til gavn for borgerne og samfundet
 • løbende udvikler vores kompetencer i forhold til organisationens behov.

Resultater opnår vi ved:

 • at kende til ministerens politiske dagsorden
 • at kende kontorets/enhedens opgaver samt indgående kendskab i eget fagområde 
 • at tænke innovativt i vores opgaveløsning – herunder være opsøgende i forhold til nye tendenser og trends indenfor eget fagområde
 • at have spændende og udfordrende arbejdsopgaver og have mulighed for at bruge vores forskellige fagligheder til at understøtte den politiske dagsorden
 • at bringe vores kompetencer og viden i spil på tværs i koncernen i opgaveløsningen.
Senest opdateret 11. februar 2014