Du er her: Forside Minister og ministerium Udbud og indkøb Konsulentbistand til afholdelse af kurser for elever, unge og ungdomsledere inden for EU’s program Erasmus+

Konsulentbistand til afholdelse af kurser for elever, unge og ungdomsledere inden for EU’s program Erasmus+

Styrelsen for Videregående Uddannelser ønsker at indhente tilbud på konsulentopgave om afholdelse af kurser for elever, unge og ungdomsledere inden for EU’s program Erasmus+.

Baggrund

EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for uddannelse, ungdom og idræt og trådte i kraft den 1. januar 2014. Styrelsen for Videregående Uddannelser er forpligtiget til at udbyde kurser og workshops for elever, unge og ungdomsledere, som deltager i programmets aktiviteter inden for følgende områder:

Erasmus+: Børnehaver, grundskole og ungdomsuddannelser
Erasmus+: Ungdomsområdet 

Kort om opgavens omfang

Udbuddet omfatter afholdelse af følgende workshops og kurser inden for programmet Erasmus+:   

a) 1-2 workshops om året for danske elever på ungdomsuddannelser (alder 14-18 år), der skal på udvekslingsophold i udlandet. Deltagerantal pr. kursus er ca. 10 unge. Der er tale om et dagkursus. Arbejdssprog er dansk.

b) 8-10 kurser om året for udenlandske unge (alder 18-30 år), der er i Danmark på volontørophold under Europæisk Volontørtjeneste. Deltagerantal pr. kursus er 20-25 unge. Kursets varighed er 4-5 dage og inkluderer aftenaktiviteter. Arbejdssprog er engelsk.

c) 1-2 kurser om året for mentorer/ungdomsledere (fx medarbejdere i ungdomsklubber, ungdomsskoler og lign. eller frivillige i ungdomsorganisationer). Kursernes varighed vil være 1-2 dage. Arbejdssprog kan være både dansk og engelsk. 

På alle kurser anvendes ikke-formelle læringsmetoder, og de fleste kurser vil have ”kulturmødet” som omdrejningspunkt. I størsteparten af kurserne vil underviser/konsulent også skulle påtage sig ansvaret for logistik, dvs. booking af kursuslokaler, kontakt til deltagere forud for kurserne og have budgetansvar i forhold til de enkelte kurser. 

Der kan som led i samarbejdet blive tale om at medvirke til udvikling af kursuskoncepter.  

Tidsramme

Afholdelse af første kurser vil foregå i foråret 2017, og planlægningen vil derfor påbegynde januar 2017. 

Øvrige forhold

Opgaven ønskes løst af 4-5 af hinanden uafhængige og selvstændige konsulenter, som hver især vil indgå i et team af konsulenter (pool of trainers) etableret af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Opgaven tildeles hver især de enkelte konsulenter for en 4-årig periode (2017-2020). Opgaven fordrer fleksibilitet i forhold til arbejdstider, da nogle kurser foregår i weekender og indeholder aftenaktiviteter. Tilbud kan kun indgives af CVR-registrerede virksomheder. 

Tilbud

Tilbud skal opgøres som følger:
En dagspris for hver af de tre typer kurser. Dagsprisen skal inkludere forberedelse. Angivelse af separat pris for planlægning af logistik for hver af de tre kursustyper. Rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af de enkelte kurser skal ikke indgå i tilbud, da disse afregnes separat i henhold til Statens regler herfor. 

Vurdering af tilbud

Ved vurdering af indkomne tilbud vil Styrelsen for Videregående uddannelser lægge vægt på:

  • Erfaring med planlægning og facilitering af kursusforløb til grupper med stor aldersspredning/modenhed.
  • Erfaring med tidligere undervisning i kulturmødebegrebet.
  • Deltagelse i samarbejdsprojekter inden for uddannelses- eller ungdomsområdet.
  • Gode engelskkundskaber (både skriftligt og mundligt).
  • Erfaring med budgetstyring samt logistikplanlægning.
  • Pris. 

Frist:

Tilbud med referencer/CV sendes pr. email til: Jette Esager Rasmussen, jera@uds.dk senest 21. november 2016 kl. 12.00. 

Spørgsmål kan rettes skriftligt pr. email til Jette Esager Rasmussen, jera@uds.dk

Ordregiver: Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Tilbudsfrist: 21. november 2016 kl. 12.00. 

Senest opdateret 25. oktober 2016